2009-04-21 14:15Pressmeddelande

Framtidens maskinförare och mekaniker utmanar varandra på MaskinExpo

null

DEN STORA MASKINUTMANINGEN 2009
Den 14-16 maj tävlar framtidens maskinförare och mekaniker mot varandra i samband med MaskinExpo - nordens största maskinmässa som äger rum utanför Stockholm, Barkarby. I en ny publikfriande tävlingsform utmanar utvalda elever från Gymnasieskolor runt om i landet varandra om vem som har det bästa tvåmannalaget, bestående av en maskinförare och en mekaniker.

Precision, samarbete och stresstålighet
I verkligheten hjälper det inte bara om man är en bra maskinförare eller mekaniker. Båda måste kunna jobba snabbt och effektivt ihop för att nå bra resultat. För att understryka detta har vi konstruerat en tävling som kräver precision, samarbete och stresstålighet - Den Stora Maskinutmaningen 2009.

Tävlingen går till så att två lag tävlar mot varande parallellt och på tid. Laget ska klara av två tävlingsmoment:

  • Mekanikermomentet består av ett "riggat" fel på en hjullastare som mekanikern ska åtgärda snabbast möjligt.
  • Maskinförarmomentet tar vid efter att mekanikern är färdig. När maskinen är klar ska föraren köra en bana som består av ett antal delmoment.

Demofältet 14-16 maj, Maskinexpo 2009 , Barkarby
Tävlingarna går av stapeln torsdagen och fredagen den 14 och 15 maj, deltävlingarna startar kl 11.00 och 14.00 på stora demofältet.

Lördagen den 16 maj får publik med yrkesbevis utmana maskinförareleverna på körbanan.

Den Stora Maskinutmaningen 2009 är ett samarrangemang mellan Maskinentreprenörerna och MaskinLeverantörerna

För ytterligare information kontakta:

Hampe Mobärg                               Björn Bäckström,
VD Maskinentreprenörerna            VD MaskinLeverantörerna
Tel: 08-762 70 72                          Tel: 08-508 938 83

Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME har ca 3 700 anslutna medlemsföretag varav övervägande delen är småföretagare. Medlemsföretagen har 11 000 anställda och förfogar över 12 000 mobila maskiner.

MaskinLeverantörerna är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner, de 230 medlemmarna representerar 90% av försäljningen på den svenska marknaden.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson