2017-06-19 10:00Pressmeddelande

Framtidens maskinförare utbildas i Munkedal

null

Väst Sverige står inför en historisk byggboom med mängder av infrastruktur och byggprojekt, samtidigt som det pågår ett generationsskifte bland maskinförare. Mot den bakgrunden satsar Kunskapens Hus i Munkedal på en gymnasieutbildning till maskinförare, där man tar hjälp av branschorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) för att säkerställa att eleverna får en branschanpassad utbildning.

Från hösten 2017 kommer Kunskapens Hus att börja utbilda framtidens maskinförare i nära samarbete med bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna. Kunskapens Hus är huvudman för utbildningen och ger eleverna undervisning i gymnasiegemensamma ämnen. ME-skolan utbildar i de specifika yrkesämnena, och tillför kunniga lärare, branscherfarenhet och medlemsföretag som ställer upp med praktikplatser.

– Vi ser fram emot vårt fördjupade samarbete med Maskinentreprenörerna och ME-skolan inom ungdomsgymnasiet, IM och vuxenutbildning inom vårt nya skolområde på Munkedals Utvecklingscentrum i Dingle. Vi får tillgång till ME-skolans kompetens, erfarenhet, kontaktnät och moderna maskiner, säger Henrik Oleskog, rektor för Kunskapens Hus.

– De flesta elever som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan. Efterfrågan på kunniga maskinförare är rekordhög och vi hoppas kunna attrahera både tjejer och killar till ett yrke i stark utveckling. Just nu införs mycket ny teknik inom branschen vilket är fantastiskt spännande, säger Jonas Thorstenson på
ME-skolan.

ME-utbildningscenter

ME-skolan utbildningscenter är idag etablerade på åtta orter och driver maskinförarutbildning inom Bygg- och anläggningsprogrammet och genom den kommunala vuxenutbildningen. ME-skolan erbjuder också företagsanpassade kurser inom de flesta områden för de som arbetar i branschen, men också kompetensprov eller komplettering av yrkesbevis. Inom två år räknar vi med att ha etablerat ME-utbildningscenter på närmare tolv orter runt om i Sverige.

För vidare information kontakta:
Henrik Oleskog, Rektor Kunskapens Hus, tfn: 019- 21 66 29
Richard Lundquist, Verksamhetsutvecklare Kunskapens Hus, tfn; 070-31 45 155
Jonas Thorstenson, Områdeschef yrkesutbildning, ME-skolan. tfn: 08-762 70 77
Uno Hallgren, Regionchef Väst, Maskinentreprenörerna tfn: 031-62 94 93


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson