2017-02-09 10:09Pressmeddelande

Framtidens maskinförare utbildas i Varberg

Höstterminen 2017 drar Peder Skrivares Skola i Varberg igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningen startas i nära samarbete med ME-skolan, skolan kommer utvecklas till ett ME-utbildningscenter för maskinentreprenörer i regionen. Peder Skrivares Skola är ett väletablerat gymnasium med flera yrkesinriktade utbildningar. Just nu studerar cirka 1 500 elever på skolan.

– Det är en väldigt intressant utbildning vi nu drar igång tillsammans med branschens egen företrädare Maskinentreprenörerna. Maskinföraryrket är under stark utveckling med mycket ny teknik både i och utanför maskinen. Extra inspirerande är detta då vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, förklarar Tobias Ramstedt rektor på Peder Skrivares Skola.

Genom ett unikt samarbete med PON/Cat kommer alla elever få använda den senaste typen av mobila maskiner.

– Genom samarbetet med ME har vi en nära kontakt med regionens maskinentreprenörer som också deltar i utbildningen med praktikplatser. Vi är branschföretagens utbildare, understryker Tomas Lindberg, projektledare för skolutveckling på ME.

ME-utbildningscenter

ME-skolan utbildningscenter är idag etablerade på sex orter och driver maskinförarutbildning inom Bygg- och anläggningsprogrammet och genom den kommunala vuxenutbildningen.

– Vi erbjuder också företagsanpassade kurser inom de flesta områden för de som arbetar i branschen, men också kompetensprov eller komplettering av yrkesbevis. Inom två år räknar vi med att ha etablerat ME-utbildningscenter på närmare tolv orter runt om i Sverige, säger Tomas Lindberg.

Hela branschen är just nu i kraftig tillväxt på grund av stora satsningar inom infrastruktur och byggnadssektorn. Även yrket i sig själv är under stark utveckling med moderna maskiner som är laddade med den senaste tekniken.

För vidare information kontakta:

Tobias Ramstedt, Rektor, Peder Skrivares Gymnasieskola, tfn: 070-6388472
Tomas Lindberg, projektledare skolutveckling på ME, tfn: 076-5173540
Per Ek, Regionchef, ME Södra, tfn:0708-101959


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson