2006-02-12 12:33Pressmeddelande

Framtidsavtal mellan Byggnads och Maskinentreprenörerna

Bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) och Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) har kommit överens om ett nytt modernt arbetstidsavtal som förbättrar företagens och medarbetarnas situation markant.

- Nu får vi ökade möjligheter att behålla personalen året runt i branschen. Vi kan arbeta lite mer när klimatet är gynnsamt för markarbeten, och när det är svårare kan vi lägga tid på utbildning, friskvård eller annan kompetenshöjning för personalen, säger Håkan Norén, vice ordförande för ME och som varit ordförande för ME:s avtalsdelegation.

Det nya avtalet mellan ME och Byggnads gör det möjligt att träffa en överenskommelse med fackförbundet lokalt om att variera arbetstiden i tid så att det följer branschens och medarbetarnas behov. Den övertid som krävs under en period med hög arbetsbelastning kan medarbetaren välja att ta ut i ledighet eller som övertidsersättning. Detta leder till trygga anställningar med mer flexibilitet både för medarbetare och företagare.

Arbetstiden kan enligt avtalet tillåtas att variera under hela året. Detta är något som branschen (ME) har arbetat för i många år då företagens möjlighet till variationer i arbetstid är avgörande för lönsamhet och konkurrenskraft och långsiktiga relationer med företagens medarbetare.

- Det här är ett nödvändigt genombrott för vår bransch som skapar framtidstro för företagen och som gör det lättare att behålla medarbetarna året runt och upprätthålla en hög kompetensnivå i företagen, säger Björn Liljedorff, ME:s förhandlingschef.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson