2017-12-13 09:00Pressmeddelande

Framtidsbransch laddar om för nytt rekordår

null

Landets maskinentreprenörer som är spindlarna i nätet när Sveriges infrastruktur byggs ut har haft ett mycket fulltecknat 2017 med historiska nivåer i orderböckerna. Men de senaste rekordåren har en baksida. 94 procent av företagen har svårt att hitta rätt medarbetare. Och nu väntar ett nytt rekordår. Det visar Maskinentreprenörernas (ME) konjunkturrapport MEKO.

- Vi såg redan i sommar, när vi presenterade ME:s Midsommar MEKO, att hjulen då snurrade så fort att personalen inte räckte till. Då svarade 80 procent att de hade svårt att hitta personal. Det var oroväckande och en varningssignal redan då. Att nu se att 94 procent har svårt att hitta passande medarbetare, det gör mig orolig på riktigt. För nu måste företagen ladda om för ett 2018 som ser ut att bli ännu hetare för landets byggare av infrastruktur, säger Maskinentreprenörernas vd, Hampe Mobärg.

ME:s MEKO-rapporter som kommer två gånger om året visar tydligt på tre saker:
1. Samhällets ökade behov av all form av modern infrastruktur ökar ständigt
2. I dagsläget saknas kapacitet för att öka takten. Alla resurser är redan ute i jobb.
3. Framtidsutsikterna i branschen är bland de bästa inom näringslivet totalt.

Mätresultaten i MEKO speglar en bransch som tror på fortsatt god aktivitet våren 2018. En av de tydligaste mätpunkterna handlar om branschens syn på fortsatt efterfrågan. Här sticker siffrorna iväg och visar på en särskild positiv utveckling. Det kan tyckas svårt att hitta något som oroar branschen vid en första blick på resultaten i Lucia MEKO 2017.

- Det kan tyckas att allt pekar uppåt, men jag ser ett antal saker i rapporten som vi måste analysera mer under våren. Dels tycker jag att det finns en rad indikationer på att maskinentreprenörerna i undersökningen tror att det snart kommer negativa rekyler. Företagarna svarar att de tror att arbetsvolymerna kommer att utvecklas sämre än tidigare, och det kan jag förstå. Man misstänker sannolikt att det inte kommer att kunna hålla på så här hur länge som helst. Förr eller senare kommer ett bakslag. Det här är företag som varit med länge och väl känner till konjunkturernas svängningar. Dels har nästa alla nu svårt att hitta rätt medarbetare. Det gör att de ser att det är svårt eller omöjligt att expandera från den nivå man befinner sig på idag, säger Hampe Mobärg.

Det som börjar se skakigt ut redan nu är bostadsbyggandet. Här finns en rad tecken på att det nu väntas en nedgång.

- Hittills i år har det påbörjats 30 000 lägenheter i flerbostadshus och det ser ut att bli en ökning med fem procent om man jämför med året innan. Men nästa år och även 2019 tror marknaden på en negativ rekyl.
Men byggandet är ändå på en hög nivå om vi jämför nivåerna historiskt, säger Magnus Johansson från Industrifakta och projektledare för MEKO-rapporterna.

Infrastrukturbyggandet är dock en annan historia. 2017 hade något färre byggstarter på området än 2016. Men inför 2018 beräknas byggstarterna öka med 18 procent igen. Regeringens nya infrastrukturproposition för åren 2018-2029 är dessutom 20 procent starkare än tidigare som sträckte sig fram till 2025.

- Det som man ibland glömmer bort i de här sammanhangen är vatten- och avlopputbyggnad. VA-jobben tänker inte många på, men när bostäder, kontor och infrastruktur byggs, så måste vatten och avlopp byggas ut, renoveras och läggas om. Det här jobbar många maskinentreprenörer redan med dagligen. Och då ska vi komma ihåg att Svenskt Vatten nyligen har konstaterat i en rapport att investeringstakten måste öka från dagens nivåer med 35 procent de kommande 20 åren. Det här är en stor och svår uppgift för samhället att klara. Många VA-anläggningar och vattenverk härstammar från 60-70-talet och renoveringsbehoven är sedan flera år tillbaka stora, säger Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Magnus Johansson, projektledare MEKO-rapporterna.
Tfn: 0768-17 18 18
E-post: magnus.johansson@industrifakta.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson