2017-06-20 08:30Pressmeddelande

Framtidsbransch vidöppen för nya jobb

null

Landets maskinentreprenörer har just nu ovanligt mycket att göra och högkonjunkturen i kombination med samhällets ökade behov av modern och effektiv infrastruktur gör att branschen nu växer och kan öppna upp för helt nya jobb för nya grupper i samhället.

– Ny teknik i moderna anläggningsmaskiner och behovet av att förbättra våra urbana miljöer till moderna och hållbara samhällen gör att branschen inte bara går på högtryck nu utan sannolikt växer som helhet under en lång tid framåt, säger Hampe Mobärg, VD för bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna (ME).

När ME:s konjunkturrapport MEKO offentliggörs i dag så visar undersökningen att drygt
80 procent av företagen i branschen har svårt eller mycket svårt att rekrytera personal och kan därför inte utföra nödvändiga jobb eller expandera som de önskar. MEKO visar också tydligt att företagen i branschen förstår vikten av att öppna upp och förändra förutsättningarna för att göra branschen mer intresserad för kvinnor. Hela 85 procent av maskinentreprenörerna i undersökningen anser att det behövs fler kvinnor i branschen.­

– De starkaste argumenten för detta är inte behovet av arbetskraft, utan att det skulle bidra till en bättre blandning, mer dynamik och trevligare stämning, säger Magnus Johansson på Industrifakta som är projektledare för MEKO.

Inte heller finns det något motstånd eller oro bland maskinentreprenörer att anställa arbetskraft med utländsk härkomst. Det är tydligt att företagen hoppas att denna möjlighet växer i framtiden. 78 procent av maskinentreprenörerna i undersökningen kan tänka sig att anställa utländsk arbetskraft.­

– Det vi maskinentreprenörer behöver är yrkeskompetens, att man klarar det svenska språket, och inte om man är man eller kvinna, eller var man är född, säger Anders Jordell, på Jordells Åkeri & Entreprenad i Karlstad, och tillägger:­

– En sak är jag säker på i varje fall. Det här är verkligen en framtidsbransch.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson