2011-05-04 09:56Pressmeddelande

Från sandlådan till framtidsjobb

null

Stora Tältmötet 20 maj på MaskinExpo:

Maskinförare blir framtidens nya ”innejobb” för unga! Åtminstone om dagens bransch får önska.  
- Alla barn har någon gång satt sig bakom spakarna på de små ”grävmaskinerna” i sandlådan och drömt om en framtid som maskinförare. Branschen står mitt upp i en stor generationsväxling och behöver bli mycket bättre på att attrahera dagens ungdom, säger Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna. Vi måste helt enkelt återuppväcka barnens dröm från sandlådan när de når gymnasieåldern.

- Våra grävmaskiner är fjärran från de populära lekredskapen som vi ser i våra sandlådor, men känslan att manövrera är minst lika fascinerande som när man satt i sandlådan själv. Idag är mobila maskiner fullpackade med teknik för att kunna utföra en stor bredd av arbeten på ett effektivt sätt, förklarar Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, som är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

En modern grävmaskin är idag långt ifrån den sinnebild många ser framför sig. Numera är det en sofistikerad mångmiljoninvestering som är central för stora som små byggprojekt, allt ifrån vägar, järnvägar till att bygga hus m.m. En grävmaskinist ska snarare liknas vid en pilot som med avancerade styrspakar manövrerar sin tunga maskin med millimeterprecision med hjälp av satellitnavigering och datorer. Ett yrke som borde vara intressant för dagens ungdom vilka är uppväxta med datorer som en naturlig del av vardagen.

- Branschen står inför en väldig generationsväxling. Efterfrågan på bra maskinförare är stor under de kommande åren. I våra medlemsföretag finns det utrymme för de som vill satsa på en framtid som maskinförare. Det är ett praktiskt yrke men som också är under kraftig teknikutveckling.

Fredagen den 20 maj klockan 13.30 - 16.00 arrangerar Maskinentreprenörerna sin kongress som handlar om utbildning och rekrytering i ett stort tält på Barkarbyfältet i Stockholm. Kongressen hålls i direkt anslutning till nordens största maskinutställning MaskinExpo.

För ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson