2021-06-17 09:10Pressmeddelande

Fyra av fem maskinentreprenörer vill investera i fossilfria maskiner

Lars Hemmingsson, Branschchef Maskinentreprenörerna.Lars Hemmingsson, Branschchef Maskinentreprenörerna.

Riksdagens beslut om netto-noll-utsläpp av växthusgaser 2045 är något som mark- och anläggningsbranschen tar på allvar. Kravställningar inom klimatområdet ökar från offentliga beställare, särskilt från södra och västra delen av Sverige, samtidigt som maskinentreprenörer svarar upp: fyra av fem maskinentreprenörer vill investera i fossilfria maskiner, allt enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörernas (ME) konjunkturrapport MEKO som släpps i sin helhet nästa vecka.

Miljökraven från offentliga beställare på mark- och anläggningsarbeten ökar i hela Sverige, framför allt i syd och i väst, och framför allt i de större upphandlingarna. Vi ställde frågan om rimligheten i dessa miljökrav till våra medlemsföretag. Svaret blev att hela två tredjedelar anser att kraven är ansträngande till svåra att leva upp till. Närmare vartannat (45%) företag med 10-24 anställda har svårt att klara kraven. Röster höjs även för att det är orimligt höga kravställningar som ingen kan leva upp till.

”När jag pratar med våra medlemsföretag är de väldigt positiva till ökade miljökrav. Och i samma mening säger de att det verkar finnas kunskapsbrister hos beställarna som gör att kravställningarna inte alltid är praktiskt genomförbara” förklarar Lars Hemmingsson, Branschchef på Maskinentreprenörerna.

En väg framåt för att nå Sveriges klimatmål är att byta till fler fossilfria arbetsmaskiner. För maskinentreprenörer innebär en investering i ny maskinpark inte bara en kostnadsökning, utan även en risk. Ändå kan drygt hälften av de tillfrågade tänka sig att göra denna omställning redan inom några år. Och adderar vi delad risk skulle fyra av fem maskinentreprenörer kunna tänka sig att omgående investera i fossilfria maskiner.

”Om beställaren ger mig ett kontrakt där jag kan räkna hem investeringen i fossilfria maskiner direkt skulle jag säga jajamen! Men spekulera – det gör jag inte. Det har jag inte råd med. Marginalerna för oss maskinentreprenörer är alldeles för låga för det.” Lars Karlsson, Taxus AB, Stenungsund.

Hos maskinentreprenörerna i landet finns alltså en stark investeringsvilja. Och budskapet till beställarna är tydligt – de behöver dela risken.


Ämnen: RAPPORT

Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.