2020-01-31 09:49Pressmeddelande

Gör ditt jobb, Tomas Eneroth: Stoppa statliga bolag från att sätta konkurrensen ur spel

–På Stora Infradagen 2020 har vi ett välkommet besök av utbildningsminister Anna Ekström som kommer för att tala om behovet av att stärka de yrkestekniska gymnasieutbildningarna. Infrastrukturministern Tomas Eneroth lyser dock med sin frånvaro när alla med intresse för infrastruktur samlas till bransch och arbetsgivareförbundet ME:s årliga arrangemang. Det vore väl i sin ordning om han skötte sin syssla, att utveckla den svenska infrastrukturen, istället för att låta statliga bolag konkurrera ut andra entreprenörer säger ME:s förbundsordförande Magnus Persson i ett uttalande.

Den senaste veckan har media uppmärksammat hur statligt ägda bolag konkurrerar ut stora och små entreprenörer inom allt från uthyrningsverksamhet till stora projekt inom järnvägs- och vägbyggnad. Media – och drabbade konkurrenter hävdar att de statliga bolagen, med hjälp av statligt stöd, kan lägga bud på olika uppdrag till ett pris som ofta ligger mer än 20 procent under de som de privata aktörerna kan erbjuda, något som naturligtvis slår extra hårt mot små entreprenörerna.

–Det är fullständigt otroligt att detta tillåts fortsätta år efter år i en bransch där Trafikverket står för en nota på 76 miljarder kronor om året. Om Trafikverket, som de, i skattebetalarnas intresse, borde göra, strävar efter att få så mycket asfalt och räls som möjligt för varje satsad krona då måste regler och villkor vara lika. Det är därför hög tid för infrastrukturminister Tomas Eneroth att se till vad som egentligen är hans och regeringens egentliga kärnverksamhet – och vi tror knappast att det är att konkurrera med entreprenörer på det sätt som bedrivs idag.

–Vår åsikt är att det vore bäst om staten slutade sätta konkurrensen ur spel genom sina bolag, höll sina fingrar borta och lät hela branschen stå på egna ben. Det skulle vara bra för både näringsliv och svensk infrastruktur och dessutom slipper vi den här diskussionen i framtiden, säger Magnus Persson.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2020, kontakta:
Hampe Mobärg, Maskinentreprenörern
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson