2012-12-04 07:51Pressmeddelande

Gymnasieskolan sviker hel yrkesgrupp!

null

På Kattegattgymnasiet i Halmstad har eleverna tidigare haft möjlighet att ta körkort inom ramen för utbildningen till maskinförare. Detta för att få köra sina kommande arbetsredskap; hjullastare, grävmaskin m.fl. Men sedan den nya gymnasiereformen GY 11 infördes för snart 2 år sedan finns stora oklarheter om körkort ingår i utbildningen eller inte. Olika myndigheter ger olika svar till skolorna.

- Utbildningsminister Jan Björklund och regeringen står idag för ett rent sabotage mot gymnasiereformens utbildning till maskinförare, säger Per Ek, regionchef  för Maskinentreprenörerna, ME, ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

- Ute på skolorna runt om i landet tolkar man myndigheternas föreskrifter olika. Stor förvirring råder. Idag kan man läsa förordningarna som ”f-n läser bibeln”. Olika myndigheter ger olika signaler, anser Per Ek. Men självklart ska vi ha klara besked från Jan Björklund. Att ta körkort måste absolut ingå i utbildningen till maskinförare. Körkortet är lika viktigt för maskinföraren som hammaren för snickaren.

Anders Johansson, lärare på Kattegattgymnasiet i Halmstad, har tagit kontakt med andra skolor för att ta reda på hur de gör. Han får olika besked. Anders tycker att man kan kräva av politikerna att de ska vara tydliga i en sådan här viktig fråga. Och det är såklart körkortsundervisning som ska gälla i studierna till maskinförare!

- Men som vår skolledning har tolkat det ingår körkort nu inte i undervisningen av de elever som tänkt sig en framtid som maskinförare. Det är helt oförståeligt, eftersom det är ett krav för att kunna få jobb och utöva yrket. Jag har förståelse för skolledningens tvekan och därför måste skolministern vara tydlig, säger Anders.

- Istället väljer ungdomarna en annan utbildning, som exempelvis Fordons- och Transportprogrammet, förklarar Per Ek. Då vet dom att de kan ta körkort  och därmed bli direkt anställningsbara efter examen. Men inte inom ett bristyrke som maskinförare.

- Vi kan bara hoppas att Jan Björklund och regeringen lyssnar på vårt nödrop och gör något åt saken, säger Per Ek. Idag finns en stor efterfrågan på kvalificerade maskinförare. Dels på grund av infrastruktursatsningarna, dels beroende på en omfattande generationsväxling. När det nu finns en möjlighet till utbildning till ett bristyrke, skall man inte sätta krokben på sig själv, avslutar han.

Ytterligare information:
Per Ek, Regionchef, Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 0708-10 19 59
Anders Johansson, Kattegattgymnasiet, tfn:  0725-13 13 94


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson