2015-01-30 10:19Pressmeddelande

Håkan Norén öppnar Stora Infradagen: Våga vara öppna för nya lösningar

– Vi vet att politiker inte skapar jobb, det gör entreprenörer och företagare. Men politikerna kan skapa de förutsättningar som krävs för framgång och fler arbetstillfällen. Min uppmaning till våra gäster, både företagare och politiker är därför kort. Våga fortsätta bygga ett konkurrenskraftig Sverige! Det sade ME:s ordförande Håkan Norén när han på fredagen öppnade nionde årgången av Stora Infradagen på Näringslivets Hus i Stockholm.

– Hela Europa bygger infrastruktur. Ministrar, trafikpolitiker och transportexperter visar upp hisnande projekt. De satsningar som ska göras på infrastruktur har vi knappast sett maken till tidigare. I Sverige har budgivningen mellan de politiska blocken när det gäller infrastruktur varit stark under valåret, men vi har nog alla svårt att förstå hur mycket pengar det är som på riktigt måste läggas på vägar eller banvallar, menade Håkan Norén.

– Vi måste vara öppna och diskutera finansieringslösningar. Kanske kan vi kombinera EU:s fondpengar med alternativa finansieringslösningar som PPP och OPS. Kanske ska vi också fundera över de AP-medel som skulle kunna användas, sade Håkan Norén, som också reflekterade över utvecklingen på ett helt annat område, nämligen jämställdhetens.

– Jag måste säga att jag tycker att det är en seger att vi nu, inte minst med tanke på vår mansdominerade bransch, efter nio års arbete med stora Infradagen, för första gången har fler kvinnliga talare än manliga på Stora Infradagen. Uppenbarligen har någonting hänt, sade Håkan Norén.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson