2007-06-01 11:07Pressmeddelande

Hampe Mobärg blir VD för Maskinentreprenörerna

I dag vid Maskinentreprenörernas (ME:s) förbundsstämma presenteras förbundets nya VD Hampe Mobärg. Han kommer att tillträda officiellt den första oktober 2007.

- Jag och ME:s styrelse är mycket nöjda med att i dag kunna berätta att
48-årige Hampe Mobärg är den person som vi anser kan fortsätta att utveckla ME och leda bransch- och arbetsgivareförbundet in i framtiden. Han har de kvalifikationerna och det kontaktnät som vi anser behövs i denna bransch, säger Håkan Norén, ordförande för ME.

Hampe Mobärg kommer närmast från en tjänst som informationsdirektör på Scan AB (Swedish Meats), och har en bred bakgrund inom ledande informations och kommunikationsposter inom näringslivet. Bland annat från globala koncerner som Ericsson, Unilever och Philip Morris. Mobärg har också arbetat med frågor i Svenskt Näringsliv, och har stort intresse för frågor som rör småföretagen.

- Det ska bli väldigt spännande att utveckla bransch- och arbetsgivarföreningen Maskinentreprenörerna. ME:s medlemmar är de som i verkligheten bygger Sveriges konkurrenskraft genom arbetet med infrastruktur, säger Hampe Mobärg.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson