2013-01-23 08:00Pressmeddelande

Historisk satsning på infra men ekonomin oroar

null

Stora Infradagen 2013:

”En historisk satsning och den största investeringen i infrastruktur hittills” är Regeringens rubrik på höstens proposition med undertexten ”Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem”.
 - Men flera ekonomiska orostecken i skyn gör att risken för nödlandning av de stora planerna för infrastrukturen knappast kan avfärdas, säger Håkan Norén, förbundsordförande i Maskinentreprenörerna, ME, som är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv. Förbundet arrangerar den 25 januari sjunde årgången av Stora Infradagen
i Stockholm, en mötesplats för alla intresserade av vägar och järnvägar
.

Konferensen öppnas av Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), följd av Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson. Det är första gången de möts i en offentlig debatt om infrastrukturen. 

Även Socialdemokraterna har sagt sig vilja satsa stort på vägar och järnvägar.  Regeringen har i sin Infrastrukturproposition föreslagit att den ekonomiska ramen för åtgärder på främst vägar och järnvägar under planperioden 2014-2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor. Detta är en kraftigt utökad ram. Den innebär en ökning med närmare 20 procent. 
 - Sedan dess har de ekonomiska hoten mot ekonomin i Sverige fortsatt att hopa sig, framhåller Håkan Norén. Storsatsningen kan komma av sig. I vart fall är det stor risk att viktiga satsningar kommer att skjutas upp en längre tid. Men vi hoppas förstås, att det inte blir så!

Maskinentreprenörerna har valt ett optimistiskt scenario för Stora Infradagen 2013.
 - Vi har satt rubriken och temat: ”Nu sätter vi spadarna i jorden för tidernas infrastruktur”, konstaterar Håkan Norén. Vi får se om det håller? Redan nu har järnvägen fått ta time-out för ny utredning av organisationen. Vi hoppas förstås att Infrastrukturministern och Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson också ska tydliggöra skillnaderna i synen på infrastrukturen. 

Ytterligare information:
Håkan Norén, förbundsordförande, ME, tfn: 070-535 72 20
Hampe Mobärg, VD, ME, tfn: 073-029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson