2023-12-12 09:19Pressmeddelande

Historiskt svagt läge för entreprenadbranschen

Anders Robertsson, vd för MaskinentreprenörernaAnders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna

Bottennoteringen på 81 är det lägst uppmätta värdet sedan Maskinentreprenörerna (ME) började mäta konjunkturläget i entreprenadbranschen 2015. Därför kräver nu ME i ett öppet brev till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson att han skyndsamt agerar för att beta av infrastrukturskulden redan under 2024 genom att öka satsningarna på underhåll av infrastruktur.
 
Medel måste säkerställas, prioriteringar måste göras och direktiv måste utformas – allt för att säkerställa att den konkurrensfördel som en väl underhållen infrastruktur innebär för landets ekonomiska utveckling säkras. 
 
– Det är dags att gasa när konjunkturen bromsar in så att dagens svagheter i underhållet av Sveriges infrastruktur inte blir ett hot mot landets framtida tillväxt, säger Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson. Att investera i infrastruktur är därför att investera i framtiden.
 
Maskinentreprenörernas Konfidensindikator för november 2023 ger en tydlig bild av de utmaningar och svårigheter som branschen står inför. Majoriteten av de intervjuade företagen framhäver att ökade räntekostnader utgör det främsta hindret på marknaden för närvarande. Detta påverkar möjligheten till bygginvesteringar och sätter press på företagens lönsamhet genom stigande kostnader.
 
Den försiktighet som präglar beställarna, påverkade av den markanta konjunkturförändringen och osäkerheten, återspeglas i att över 45 procent av medlemsföretagen har upplevt uppskjutna uppdrag, främst inom bostadsprojekt. Även industriprojekt och infrastrukturprojekt inom vägar, tunnlar, broar samt VA-relaterade projekt har blivit försenade. 
 
Många medlemsföretag pressas också av ökade kostnader, stigande materialpriser och drivmedelskostnader. Företagen upplever i det ekonomiska läget svårt att höja sina priser till kunderna och därmed bibehålla sin marginal. 
 
En fjärdedel av de tillfrågade medlemsföretagen har genomfört förändringar, främst genom kostnadsbesparingar, personalminskningar eller uppskjutna investeringar. Nästan en fjärdedel planerar liknande förändringar under det kommande halvåret, medan 20 procent förblir osäkra. Åtgärder kan omfatta personalnedskärningar och uppskjutna investeringar. Mindre företag tenderar att ha kortare planeringshorisonter, medan de största företagen hanterar projekt med längre varaktighet. 
 
 

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 200 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.