2021-01-18 09:27Pressmeddelande

INFRASTRUKTUREN ÄR MOTORN I SVERIGE 3.0

null

Under nio månader har Anders Ferbe på regeringens uppdrag samverkat med arbetsmarknadens parter för att se hur pandemin påverkat näringslivet och vad som krävs för en nystart av den svenska ekonomin. Vid årsskiftet tog uppdraget slut. Hans rapport och slutsatser har lämnats över till Näringsdepartementet, men Anders Ferbe finns med på Stora Infradagen, i digitala Studio ME, redan den 29 januari.

–Vi vet förstås inte vad han kan avslöja i Studio ME, men en god gissning är att Anders Ferbe kommer att peka på den svenska infrastrukturens enorma betydelse för den nystart som vi alla ser behövs - och att projekt som gynnar handel och export i första hand måste prioriteras. Om man inte backar för investeringar i planerade projekt stärks byggindustrin och det får effekt på många andra sektorer i samhället, säger Magnus Persson, ordförande för Maskinentreprenörerna, ME.

–Med oss finns också Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon, en av Sveriges största uppköpare av entreprenadtjänster – både för infrastrukturprojekt och infrastrukturunderhåll. Under de senaste månaderna har det stormat om Trafikverket, som fått hård kritik från Riksrevisionsverket för bristande uppföljning och kostnadskontroll. Samtidigt säger Trafikverket att det, trots utökad budget, lägger nya projekt på is och att pengarna inte räcker till underhållet av ens de större vägarna. Det är skrämmande om vi inte kan göra de investeringar som behövs för att öka vår konkurrenskraft och klara klimatmålen. Jag ser fram emot att få höra vad Anders Ferbe och Lena Erixon har att säga, fortsätter Magnus Persson.

2021 har pandemin satt stopp för Stora Infradagen i sin vanliga form. Den blir istället digitala Studio ME, direktsänd från Vasateatern i Stockholm, fredagen den 29 januari mellan 14.00 och 15.30. Förutom Anders Ferbe och Lena Erixon finns en rad andra medverkande på plats. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, batteriprofessorn Kristina Edberg, skolutredarna Lars Stjernkvist och Amelie von Zweigbergk, Lars Hjälmered, ordförande för riksdagens näringsutskott, är några av dem. E.ON:s Europachef Johan Mörnstam och elnätsexperten Lina Bertling Tjernberg är andra spännande medverkande. ME har dessutom kallat in Elisif Elvinsdotter som moderator och Mikael Tornving som programledare.

Publiken uteblir, men i gengäld är det möjligt för alla som vill att följa Studio ME på jobb- eller hemdatorn, eller direkt i mobiltelefonen. Den som anmäler sig på ME:s hemsida, www.me.se kan ladda ner ME:s app, som gör det möjligt att ställa frågor och rösta under sändningen.

För vidare information, kontakta:

Hampe Mobärg, ansvarig Stora Infradagen 2021

Telefon: 073-029 88 56

Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson