2010-05-28 11:00Pressmeddelande

Infrastrukturen i valrörelsen: Bompengar istället för låtsasmiljarder!

null

Infrastrukturen i valrörelsen:

Bompengar istället för låtsasmiljarder!
 - Låt stora väg- och järnvägsprojekt betalas med bompengar istället för med låtsasmiljarder från politikerna - då blir projekten verkligen av!
Det föreslog Håkan Norén, ordförande i bransch- och arbetsgivarförbundet Maskinentreprenörerna, i sitt inledningsanförande vid förbundsstämman på fredagen (28 maj) i Stockholm. Han vill föra Norges framgångsrika modell för vägtullar, så kallade bompengar, in i den svenska valrörelsen.
  

Mycket diffust
 - Regeringen och oppositionen försöker övertrumfa varandra med att utöka det långsiktiga budgetanslaget till infrastrukturen inför valet i höst. Pengar som diffust ska hämtas från kommunerna och lånefinansiering.  Det är väl inga nya pengar? Kommuner lever också på skattepengar och lån ska betalas tillbaka. Det låter som ”låtsaspengar”, som aldrig kommer fram! Observera att en stor del av pengarna ännu inte finns även om man lägger fram en tioårsplan. Kostnadsbudgeten ska fortfarande beslutas varje år i framtiden av då sittande riksdagar! Som ett aktuellt exempel så har förbifart Stockholm funnits i budgetplaner sedan 60-talet! För alla väljare vore det enklare, rakare och hederligare att låta stora infrastrukturprojekt i större eller mindre delar finansieras med bompengar.

Riktiga pengar
 - Det handlar om att låta projekten betalas av nyttjandeavgifter, ungefär som sker med Öresundsbron och Arlandabanan. Då får vi en närmare koppling mellan dem som använder vägarna och kostnaderna. Men framförallt betyder modellen, att våra politiker får in riktiga pengar i infrastrukturbudgeten.
Håkan Norén tycker dock att det är glädjande att båda de politiska blocken vill satsa stort på infrastrukturen inför riksdagsvalet. Det är oerhört viktigt för Sverige i en allt tuffare internationellt konkurrensutsatt marknad.
  - Vi som arbetar med att anlägga och underhålla vägar och järnvägar vet vilka stora behov som finns. Men samtidigt blir jag misstänksam och skeptisk när ökade belopp så diffust och osäkert ska komma från kommunerna och lånefinansiering i framtiden. Det luktar valfläsk!

Ytterligare information:
Håkan Norén, förbundsordförande i Maskinentreprenörerna, tfn: 070-535 72 20
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson