2015-01-30 12:56Pressmeddelande

​Infrastrukturminister Anna Johansson: Vi utesluter inte OPS

– Vi står för mycket stora investeringar framöver, investeringar som måste var hållbara socialt miljömässigt och också ekonomiskt. Vi måste också ta vårt ansvar och hjälpa till att driva utvecklingen både i Sverige och EU. Det innebär att vi måste titta på många olika alternativ när det gäller finansieringen. Det sade Infrastrukturminister Anna Johansson (S) när hon på fredagen invigningstalade vid Stora Infradagen 2015.

En av de stora frågorna under dagen är just finansieringslösningar och här öppnade infrastrukturministern för samverkansalternativ mellan det offentliga och privata, så kallade OPS-lösningar, något som länge varit tabu.

– Det finns ett motstånd, kanske beroende på tidigare dåliga erfarenheter, men jag vill definitivt inte utesluta dem för framtiden. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det inte handlar om gratispengar, den som investerar vill ha avkastning, sade Anna Johansson, som ett svar på en direkt fråga från ME:s vd Hampe Mobärg.

– Vi har också frågan om hur vi ska använda AP-fonderna för infrastrukturutbyggnaden, även om det har visat sig ganska svårt att hitta projekt som är lämpliga, fortsatte ministern. Vägslitageavgifter är en annan väg att skapa intäkter, men det är tveksamt om vi hinner hitta en sådan lösning redan under denna mandatperiod. Helt klart är dock att vi måste skapa incitament som gör att det är attraktivt att utnyttja de mest hållbara transportmedlen, oavsett vad som transporteras, slutade Anna Johansson.

Vid samma tillfälle deltog även Bård Hoksrud, statssekreterare vid det norska Samferdselministeriet. Norge genomför just nu ett antal stora infrastrukturprojekt inom såväl väg som järnväg och hamnar, förbättrade kommunikationer Stockholm-Oslo finns med på listan, även om det kommer att dröja med snabbtågsförbindelse i öst-västlig riktning.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson