2017-01-27 11:20Pressmeddelande

Infrastrukturministern på Stora Infradagen: Bättre kalkyler minskar risken i stora infrastrukturprojekt

null

– Vi talar om samhällsekonomisk lönsamhet, men mer sällan om vad alternativkostnaden är för att inte satsa på att bygga ny kapacitet. Vad kostar det i minskad konkurrenskraft om ett antal år om vi inte investerar? Den frågan ställde infrastrukturminister Anna Johansson (s) när hon på fredagen öppningstalade vid Maskinentreprenörernas arrangemang Stora Infradagen 2017 på Näringslivets hus i Stockholm.

– Vi måste tänka långsiktigt, det är långa tidshorisonter. Vi politiker förväntas leverera långsiktighet och samtidigt var snabbfotade. Men vi har en långsiktig plan för vårt transportsystem, det syns inte minst i infrastrukturpropositionen.

– Målsättningen är att hela landet ska leva. Tillgången till bredband är lika viktigt idag som tillgången till el och fast telefoni var för ett antal år sedan. Det behövs andra saker också, men den digitala infrastrukturen är oerhört viktig för framtiden. Behoven ser olika ut i staden och på landsbygden. I staden måste vi bygga en bra kollektivtrafik, och hitta nya sätt att klara logistiken. Idag tar bilar rent fysiskt upp en stor och dyr yta, de drivs dessutom med fossila bränslen, vilket inte fungerar ur miljösynpunkt. Vi måste hitta alternativ, fortsatte Anna Johansson. ­

– På landet är frågan en annat. Här måste transporterna under överskådlig tid ske på väg. Vi har ett i stort väl fungerande vägnät, kanske inte i toppklass, men det fungerar. Vi får inte överinvestera, vi måste se till helheten. Men om vi tror att infrastrukturen bidar till att driva tillväxt, då måste vi stå upp för det.

– Många talar om kostnader, särskilt när det handlar om höghastighetsbanan. Det är en extremt långsiktig satsning på kanske 30 - 40 års sikt. Den senaste uppskattningen är att det kostar 230 miljarder kronor. Frågan är om det verkligen dyrt sett ur det perspektivet? När det gäller farhågorna om skenande kostnader i infrastrukturprojekt som höghastighetsbanan, menade Infrastrukturministern att risken minskat.

– De senaste stora projekten, som Citybanan, har kommit in på budget, eller under budget. Citybanan blir till och med billigare än planerat. Vi har blivit bättre på att göra kalkyler och planera för en tillväxt som är samhällsekonomiskt lönsam, hävdade Anna Johansson.

Om stora Infradagen 2017
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 den 27 januari 2017. Programmet finns på www.me.se. Deltagandet är kostnadsfritt.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson