2013-07-03 11:00Pressmeddelande

Kalmar får guld på avloppslistan

null

Kalmar hör till de tio kommuner i Sverige, som är bäst på att byta ut sina dåliga och miljöskadliga enskilda avlopp.
  - Kalmar får därför en symbolisk guldmedalj och rätten att ärofullt kalla sig ”skitbra” i miljöarbetet.

Det säger Hampe Mobärg i Aktionsgruppen Små Avlopp. Gruppen bildades av vatten- och avloppsbranschen för tre år sedan för att bekämpa utsläppen från små enskilda avlopp.

- Problemen var då så allvarliga att knappast någon skämtade om dem. Men sedan utsläppen börjat uppmärksammas startade Naturvårdsverket en kampanj med temat: ”Små avlopp är ingen skitsak!” I den användes humor. Aktionsgruppen fortsatte bland annat med aktionen ”Små avlopp – stora problem”.

Miljöavgift kommer
- Idag har vi fortfarande allvarliga problem med undermåliga enskilda avlopp. De släpper ut betydande mängder av kiss och bajs och liknande från fritidshus och sommarstugor. Men ägarna tycks äntligen ha blivit medvetna om att de små avloppen inte är någon struntsak.

Miljöminister Lena Ek har aviserat att en miljöavgift kommer. Avsikten är att den ska slå hårt mot ägarna av de 130 000 små enskilda avlopp, som är direkt olagliga.

- Vi förutsätter att Lena Ek kraftfullt driver de övriga utmärkta förslagen till åtgärder som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterat, säger Hampe Mobärg. Den nya myndigheten har övertagit Naturvårdsverkets arbete med de enskilda avloppen.

Hälften undermåliga
Aktionsgruppen ger stöd åt HaV. Förra året genomfördes en mindre testundersökning av de över 1 miljon enskilda avlopp som finns vid våra vatten. Omkring hälften bedömdes då som undermåliga.

Årets undersökning bygger på enkäter med alla kommunernas egna svar om antalet utfärdade tillstånd 2012 för att anlägga nytt enskilt avlopp. Under 2012 gavs totalt 16 900 tillstånd för enskilda avlopp.

- Siffran borde vara 35 000 om alla dåliga avlopp inom rimlig tid ska bytas ut, förklarar Hampe Mobärg. Åtgärdstakten måste öka. Omkring 6 300 anläggningar omvandlades till kommunala avlopp. Även där behöver en dubblering ske av åtgärdstakten.

17 kommuner har inte svarat på Aktionsgruppens enkät och 5 har avböjt att svara. 
 
Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson