2012-08-13 15:40Pressmeddelande

Kalmar nära medalj på avloppstoppen!

null

Kalmar tillhör de bästa kommunerna längs ostkusten på att byta ut dåliga enskilda avlopp. Kommunen ligger nära medalj med en fjärdeplats på vatten- och avloppsbranschens nya tio-i-topp-lista. Flera av grannkommunerna återfinns däremot på tio-i-botten-listan över de sämsta kommunerna: Mörbylånga på tredje plats, Borgholm, 4, Mönsterås, 5, och Oskarshamn på 7:e plats.

Ingen skitsak
VA-branschens ”Aktionsgruppen Små Avlopp” har låtit undersöka 22 kommuner från norra Stor-Stockholm till Karlskrona i Blekinge. Utsläppen från många små dåliga avlopp, exempelvis i fritidshus, ger stora miljöproblem. Naturvårdsverket har myntat uttrycket ”Små avlopp är ingen skitsak”. Totalt beräknar myndigheten att uppemot 400 000 små avlopp behöver bytas ut av totalt nästan en miljon enskilda avlopp.

Hälften dåliga
Den nya Havs- och Vattenmyndigheten har i sommar uppgraderat problemen till att gälla hälften av de enskilda avloppen i Sverige. Trosa kommun är bäst på att förnya sina undermåliga avlopp. Där tar det 22 år att förnya de dåliga avloppen. Karlskrona ligger överst på10-i-botten-listan. Med nuvarande utbytestakt får man räkna med 187 år för att byta ut alla dåliga avlopp. En modern avloppsanläggning har en livslängd på upp till 20 år.

Häpnadsväckande
- En liten tröst för kommunerna på bottenlistan kan vara att ingen av de undersökta kommunerna på ostkusten klarar att hålla en rimlig utbytestakt på 20 år, eller 5 procent per år av det enskilda avloppsbeståndet. Det säger Hampe Mobärg i Aktionsgruppen. Allt under denna gräns är dåligt. Det är häpnadsväckande att ingen kommun når upp till kvalgränserna för ”godkänt”.
Kalmar kommun byter i snitt ut 3,66 procent av sina dåliga avlopp årligen. Det betyder att det tar 27 år att byta ut alla dåliga avlopp. Mörbylånga förnyar bara 1,16 procent av sina undermåliga avlopp per år. Därmed tar det 86 år att få bort alla dåliga avlopp. Borgholm tar 83 år på sig. Mönsterås tar 71 år på sig och Oskarshamn behöver 56 år. 
 
Grovt mått
Aktionsgruppen har tittat på antalet enskilda avlopp i 22 kommuner med hjälp av siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Dessa siffror har jämförts med antalet nya avlopp, som kommunerna gav tillstånd att anlägga 2011. Därmed har gruppen fått fram ett grovt mått på förnyelsetakten, det vill säga det antal år som det tar att byta ut dåliga enskilda avlopp.

Träffar miljöministern
Aktionsgruppen startades för tre år sedan av Maskinentreprenörerna, ME, VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen. Den ska i början av hösten träffa Miljöminister Lena Ek för att diskutera olika åtgärder för att minska utsläppen från enskilda avlopp.

För ytterligare information:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp och VD i Maskinentreprenörerna,
tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson