2012-08-14 10:14Pressmeddelande

Karlskrona ”skitdåligt” på enskilda avlopp

null

Karlskrona är den sämsta kommunen längs ostkusten på att byta ut sina dåliga enskilda avlopp. Det visar en undersökning som VA-branschens ”Aktionsgruppen Små Avlopp” låtit göra i 22 kommuner från norra stor-Stockholm till Karlskrona i Blekinge.

Utsläppen från många små dåliga avlopp, exempelvis i fritidshus, ger stora miljöproblem. Naturvårdsverket har myntat uttrycket: ”Små avlopp är ingen skitsak”. Totalt beräknar myndigheten att uppemot 400 000 små avlopp behöver bytas ut av totalt nästan en miljon enskilda avlopp. Den nya Havs- och Vattenmyndigheten har i sommar uppgraderat problemen till att gälla hälften av de enskilda avloppen i Sverige.

Överst på bottenlistan
Karlskrona är sämst på att förnya sina undermåliga enskilda avloppsanläggningar. Med nuvarande utbytestakt tar det 187 år att byta ut alla dåliga anläggningar. En modern avloppsanläggning beräknas ha en livslängd på upp till 20 år. Därmed hamnar Karlskrona överst på 10-i-botten-listan.
  - En liten tröst kan vara att ingen av de undersökta kommunerna på ostkusten klarar att hålla en rimlig utbytestakt på 20 år, eller 5 procent per år av det enskilda avloppsbeståndet, säger Hampe Mobärg i Aktionsgruppen. Allt under denna gräns kallar vi ”skitnivåer”. Det är häpnadsväckande att ingen kommun når upp till dessa gränser.
Bäst på topplistan är lilla Trosa kommun med 4, 58 procent i utbyten varje år. Därmed når förnyelsetakten ändå inte upp till kvalgränsen för ”godkänt” på 5 procent.

Grovt mått
Aktionsgruppen har tittat på antalet enskilda avlopp i de 22 kommunerna med hjälp av siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Dessa siffror har jämförts med antalet nya avlopp, som kommunerna gav tillstånd att anlägga 2011. Därmed har gruppen fått fram ett grovt mått på åtgärdstakten, det vill säga antalet år som det tar att förnya beståndet av enskilda avlopp.

Möter miljöministern
Aktionsgruppen startades för tre år sedan av Maskinentreprenörerna, ME, VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen. Den ska i början av hösten träffa Miljöminister Lena Ek för att diskutera olika åtgärder för att minska utsläppen från enskilda avlopp.

För ytterligare information:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp och VD i Maskinentreprenörerna,
tfn: 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson