2020-01-31 14:24Pressmeddelande

​Karolina Skog på Stora Infradagen 2020: Biobränslen är en förutsättning, men vi behöver ett spektrum av lösningar

null

–Väntar vi med åtgärder till 2048 blir det tufft att nå utsläppsmålet 2050, så det beror på hur snabbt vi kan börja. Jag tror att vi måste hitta branschvisa lösningar, där varje bransch tar ansvar för sin egen del. Där det går att elektrifiera måste vi göra det snabbt, och då kan vi prioritera korta sträckor och ställen där det är enkelt att snabbt få effekt. Biobränslet måste användas där det behövs, det är en bra lösning, men den löser inte allt för alla, inte för flyget, inte för maskinentreprenörerna och inte en rad andra områden. Elektrifiering och effektivisering är prioritet ett, men vi måste skapa ett spektrum av olika lösningar för att nå fram.

Det sade Karolina Skog, tidigare miljöminister, MP, idag ledamot i riksdagens Finansutskott när hon på fredagen deltog i en debatt vid bransch- och arbetsgivareförbundet ME:s årliga arrangemang Stora Infradagen.

–Det viktigaste är att de svenska miljömålen måste styra mot att minska de globala utsläppen, för det är ju det som är det övergripande målet. Om vi bara minskar i Sverige har vi inte gjort någonting för att minska de globala effekterna totalt sett, kommenterade Louise Meijer, miljöpolitisk talesman för Moderaterna vid samma debatt.

–Vi behöver ett teknikvärderingsinstitut, något som tittar på teknikutvecklingen världen över, som kan värdera vad som händer, när det kan komma att slå igenom och när det kanske är dags att starta en testverksamhet. Det klimatpolitiska rådet är inte tillräckligt, vi behöver någon som kan titta längre fram än så, inte bara prata kolpriser, utan också till vad som händer tekniskt och vad som kan användas, menade professor Rune Wigblad från Strömstad Akademi.

–Tillväxt är en förutsättning för att vi hållbart ska kunna engagera oss i klimatfrågan, och vi kan inte vara hållbara utan att ta hänsyn till klimatet. Det sitter ihop. Vi ska vara stolta över fossilfritt Sverige, vi inom flygbranschen har gjort för lite historiskt sett, nu agerar vi för ett fossilfritt inrikesflyg 2030, och ett fossilt utrikesflyg 2045 Det bygger på effektivisering, men den största potentialen finns hos biobränsle, annars måste vi vänta tills hela flygflottan är utbredd. Elflyg kommer, men det tar tid, sade Jonas Abrahamsson, vd för Swedavia som driver tio av Sveriges flygplatser, däribland Arlanda, Bromma och Malmö.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2020, kontakta:
Hampe Mobärg, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson