2010-03-10 10:30Pressmeddelande

Kolla om fritidshuset har ”stambytt” avlopp!

null

Går Du i tankar på att köpa fritidshus eller sommarstuga? Kom ihåg att ställa frågan om ”drömhuset” har godkänt ”stambytt” avlopp! Att tvingas byta till ett godkänt och miljövänligt avlopp senare kan bli en kostsam affär! Köparen måste nu få i princip samma konsumentskydd som på den övriga bostadsmarknaden.

Totalt finns 900 000 små enskilda avlopp i Sverige. 300 000 är direkt undermåliga och ej godkända. De medverkar till miljöförstöring och smittspridning i våra vatten. Varje enskilt avlopp står för ett litet utsläpp, men tillsammans gör antalet att utsläppet blir stort.
  – Det måste bli lika naturligt att fråga om fritidshuset har godkänt avlopp som när vi undrar om en bostadsrätt har bytt stammar, säger Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, ME. Tillsammans med VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS, har man bildat Aktionsgruppen Små Avlopp. Gruppen presenterades vid Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp 2010 i Linköping på onsdagen (10 mars).

  – På samma sätt som stambyte påverkar priset vid köpet av en bostadsrätt, måste bytet av avlopp i ett fritidshus få betydelse. Idag är avloppets standard i sommarstugan den kanske mest bortglömda frågan hos annars prismedvetna och ansvarsfulla köpare.
  – Självfallet bör också fastighetsägarna bli medvetna om att ett modernt avlopp skonar miljön och kan bidra till värdeutvecklingen på huset. Landets fastighetsmäklare och besiktningspersonal har också ett stort ansvar att tydliggöra och informera om avloppets status.
  – Vi som dagligdags arbetar med att byta ut gamla avlopp ser hur nedgrisningen av vattnen i våra kommuner fortsätter, säger Hampe Mobärg.
  Aktionsgruppen ska verka för att snabbare ersätta gamla avloppssystem med ny teknik, som skyddar miljön. Fastighetsägaren är ansvarig för sitt avlopp. Kommunerna är tillsynsmyndighet.
– Regeringen bör - via kommunerna - rikta ett stimulanspaket till fastighetsägarna. De bör få t.ex. ett tidsbestämt omställningsbidrag för installationen av nytt avlopp.
– Kommunerna måste bli mycket effektivare i sin tillsyn! 

Ytterligare information:

Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56

Hans Ewander, VVS Fabrikanternas Råd, tfn: 070-66 68 420

Raivo Viask, Svenska Rörgrossistföreningen VVS, tfn: 070-55 79 230

___________________________________________________________________________________
Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson