2008-09-30 15:06Pressmeddelande

Kommentar till regeringens infrastrukturproposition: Regeringen måste behålla fokus på vägunderhåll

- Tyvärr blev det inte tillräckligt stor satsning på underhållet av de nedkörda transportsystemen i Sverige. Även om regeringen tycks ha förstått vikten i långsiktighet i underhållsfrågan anser man sig bara ha råd med att fylla i hålen efter decenniers försummelser, det säger Hampe Mobärg, VD för bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna (ME).

- Därmed ställs oerhörda krav på regeringen att återkomma i de årliga statsbudgetarna och lyfta underhållet till den nivå som krävs för att beta av det uppdämda behov som finns, förklarar Hampe Mobärg.

Maskinentreprenörer som dagligen arbetar med att lappa och laga landets vägar och järnvägar, ser bristerna i vardagen. Det är bra att regeringen förstått hur viktigt det är med långsiktighet i underhållsplanerna, men regeringen behöver presentera en tydlig långsiktig plan och konkret budget för hur landet ska bli av med "underhållsberget". Risken är annars uppenbar att väg- och järnvägsunderhåll fortsätter att komma på efterkälken.

- Infrastrukturen är själva blodomloppet för svenska företag. Ska vi möta lågkonjunkturen och en allt hårdare internationell konkurrens, måste vi ha ett blodomlopp som fungerar effektivt, och inte fortsätta lägga för mycket resurser på att utföra akuta operationer, säger Hampe Mobärg.

Viktigt initiativ att förbättra produktiviteten
ME anser att det är bra att regeringen ställer tydliga krav på effektivitetsförbättring på minst 2 procent årligen av insatserna på vägar och järnvägar. Detta måste dock omfatta samtliga aktörer i kedjan. Det är därför ett gyllene tillfälle för myndigheter och andra beställare att se över sina anbudsförfarande, och göra dem mer koncentrerade och kasta ut administrativa moment som slukar onödigt med resurser och pengar.

- Det är enormt viktigt att alla vi som sysslar med att bygga och underhålla infrastruktur kan bidra till att öka effektiviteten som leder till en slagkraftigare infrastruktur som är grundläggande för svensk konkurrenskraft.

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD i Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 0730-298856

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson