2023-04-17 13:26Pressmeddelande

Kommunerna avgör om satsning på yrkesutbildning blir verklighet

Jonas Thorstenson,  vice vd för Maskinentreprenörerna och vd för ME-skolan.Jonas Thorstenson, vice vd för Maskinentreprenörerna och vd för ME-skolan.

Nu gäller det för Sveriges kommuner. Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor tillförs i vårbudgeten för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Nu finns det alltså resurser för Sveriges kommuner till att både utöka platserna på existerande yrkesutbildningar för vuxna och våga starta nya yrkesutbildningar. Satsningarna motsvarar cirka 7 400 årsplatser i yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom komvux (regionalt yrkesvux). 
 
– Det här är en gyllene chans för både individer intresserade av yrkesutbildning och kommuner som vill möta det lokala näringslivets behov av yrkesutbildad arbetskraft, säger Jonas Thorstenson, vice vd på bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) och vd för ME-skolan. 
 
Entreprenad och anläggning är bara en av de branscher som skriker efter yrkesutbildade medarbetare, så möjligheten att snabbt komma i arbete efter avslutad yrkesutbildning är mycket god. 70 procent av de som gått gymnasieprogrammet Bygg och anläggning med inriktning på anläggningsmaskiner är etablerade på arbetsmarknaden ett år efter att de avslutat sin utbildning. Det visar statistik från Skolverket. Motsvarande siffra för Vårdprogrammet är drygt hälften, och för Barn- och fritidsprogrammet är det knappt 40 procent. 
 
Möjlighet för kommuner att börja utbilda för arbetsmarknadens behov
Riksdagen fattade förra året beslut om ändringar i skollagen kring gymnasial utbildning i gymnasieskolan och komvux. Från 1 juli i år ställs bland annat krav på att minst tre kommuner ska samverka kring planering och dimensionering samt erbjudande av vissa utbildningar i gymnasieskolan och yrkesinriktad utbildning i den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Dessutom ska arbetsmarknadens behov vägas in i större utsträckning vid beslut om utbildningsutbudet. 
 
– Resurserna som regeringen nu skjuter till skapar goda förutsättningar för kommuner att komma ur startblocken och starta nya yrkesutbildningar i samverkan med grannkommuner, konstaterar Jonas Thorstenson. 

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.