2012-07-10 09:15Pressmeddelande

Kommunerna extremt dåliga på att byta ut dåliga avloppsanläggningar

null

Karlskrona och Nacka är de sämsta kommunerna längs ostkusten på att byta ut sina enskilda avlopp. I snitt tar det 187 resp. 115 år att byta ut alla gamla anläggningar. Aktionsgruppen Små Avlopp har undersökt 22 kommuner från norra Storstockholm till Karlskrona i Blekinge. En modern enskild avloppsanläggning beräknas ha en livslängd på upp till 20 år.

Politikertäta södra Roslagen med orter som Vaxholm, Täby och Danderyd hamnar på nionde plats på 10-i-botten-listan. De bidrar därmed till försämringen av miljön. 54 år måste avloppen hålla innan de byts ut där. Miljöminister Lena Ek har bott och verkat i natursköna Valdemarsvik vid Östersjökusten. Denna kommun ligger i och för sig på 10-i-topp-listan men det tar ändå 45 år för dem att se till att avloppen håller rätt nivå. Hon kan knappast vara nöjd.

Ingen kommun klarar en rimlig utbytestakt
Ingen kommun på ostkusten från Österåker i norr till Karlskrona i söder klarar att hålla en rimlig utbytestakt på 20 år eller 5 procent av antalet enskilda avlopp.

- Allt under denna gräns kallar vi ”skitnivåer” markerar Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp, som låtit göra topp- och bottenlistorna. Det är häpnadsväckande att ingen kommun når upp till de relativt rimliga nivåerna.

Bäst på topplistan är lilla Trosa kommun med 4,58 procent, där de enskilda avloppen behöver hålla i 22 år. Utbytestakten når ändå inte upp till kvalgränsen på 5 procent.

- Med detta som underlag är ju den naturliga följdfrågan; Hur kommer det sig att kommunerna låter fastigheter med enskilda avlopp ha så extremt dålig status? Har du en fastighet inom det kommunala VA-systemet får du en faktura varje månad varken du vill eller ej!

Ingen skitsak
Aktionsgruppen har tittat på antalet enskilda avlopp i varje kommun med hjälp av siffror från Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror har jämförts med antalet nya avlopp, som kommunerna gav tillstånd att anlägga 2011. Därmed har gruppen fått fram ett grovt mått på åtgärdstakten, det vill säga antalet år som det tar att förnya beståndet av enskilda avlopp.
Enligt Naturvårdsverket finns det 400 000 undermåliga avlopp, som behöver bytas ut av totalt 945 000 enskilda avlopp. Många små utsläpp ger stora problem. Naturvårdsverket myntade uttrycket ”Små avlopp ingen skitsak”!

Vill möta Miljöministern
Aktionsgruppen Små Avlopp startades för tre år sedan av Maskinentreprenörerna, VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen. Överst på dagordningen står att få träffa Miljöminister Lena Ek. Vi tänker argumentera för ett tidsbestämt omställningsbidrag till de ansvariga fastighetsägare, som reparerar eller byter till ett nytt avlopp.

För ytterligare information:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp (VD i Maskinentreprenörerna),
tfn: 0730-29 88 56

Se bifogat, tio-i-topp/botten-listan.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson