2019-05-27 08:00Pressmeddelande

Kris för yrkesprogrammet på gymnasiet - nu måste Anna Ekström agera

Maskinentreprenörernas ordförande Magnus Persson slår larm om en hotande brist på maskinförare i framtiden. Orsaken är att allt färre ungdomar väljer gymnasieskolans yrkesprogram. I samband med Maskinentreprenörernas årsstämma i fredags, uppmanade han utbildningsminister Anna Ekström att agera snabbt.

  • På tio år har antalet elever i stort sett halverats på de gymnasiala yrkesprogrammen – från 177 000 till 99 000.
  • Knappt 36 procent av alla som går på gymnasiet har valt yrkesprogrammet.
  • Dessutom pågår ett stort generationsskifte inom vår bransch - maskinförare. Samtidigt som vi redan nu har brist på kunniga förare kommer även drygt 2 000 gå i pension under året.

Mot den bakgrunden kommer det att bli oerhört svårt att klara regeringens olika satsningar de kommande åren. Bara budgeten för infrastruktur handlar om 700 miljarder kronor under kommande 10 år.

– Jag hoppas att du gör allt för att vi tillsammans ska kunna kraftsamla för att utveckla den yrkesförberedande utbildningen på gymnasiet, så att den svarar mot arbetsmarknadens efterfrågan, både när det gäller kvalitet och volym, förklarar Magnus Persson.

Han föreslår att Anna Ekström samlar representanter för kommuner, skolan och arbetsmarknaden för att hitta lösningar på bristen på arbetskraft.

– Vår bransch gör kraftfulla satsningar på utbildning men vi måste också ha ditt stöd för att vända utvecklingen. Vi har nämligen jobben – men för få utbildade förare, säger Magnus Persson.

För mer information:
Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna
Tfn: 073-029 8856, e-post: hampe.mobarg@me.se

Magnus Persson, ordförande Maskinentreprenörerna
Tfn: 070-583 5230, e-post: magnus.persson@vsmgruppen.se 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson