2009-06-30 09:35Pressmeddelande

Lärlingsanställning utvecklar morgondagens maskinförare och framtidens entreprenörer

null

ME kommenterar Folkpartiets förslag om lärlingsanställning:

Lärlingsanställning utvecklar morgondagens maskinförare och framtidens entreprenörer

Folkpartiet föreslår ett antal åtgärder för att få ned den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige, bland annat en ny anställningsform: lärlingsanställning.

- Erfarenhet är värt en högre lön, ungdomar måste kunna anställas till en något lägre lön än personer med lång erfarenhet. Det är bättre att få ett jobb med lärlingslön än att gå arbetslös, säger Jan Björklund, Folkpartiets partiledare.

Hampe Mobärg, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME), välkomnar Folkpartiets förslag. Bakgrunden är att landets maskinentreprenörer har svårt att hitta nyutexaminerade elever med tillräcklig kompetens.

- Traditionell utbildning räcker inte till i vår bransch, konstaterar Hampe Mobärg. Det är svårt att simulera riktiga arbetssituationer och eleverna får för lite maskintid. Därför hoppas jag att Folkpartiet får med sig de övriga regeringspartierna så att lärlingsanställningen snart blir verklighet.

Många maskinentreprenörer är småföretag med få anställda och för dem är det oerhört viktigt att anställa rätt person - en felrekrytering är väldigt dyrbar för en småföretagare.

- Genom en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning är det möjligt att ställa högre krav på företagen så att eleverna får den kompetens som morgondagens maskinförare och samhällsbyggare behöver. Det kommer också bidra till att ungdomarna får insyn i företagandets villkor och därmed förbereda dem bättre för en möjlig framtid som egen företagare.

För vidare information, kontakta:

Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-298856

___________________________________________________________________________

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Storgatan 19 i Stockholm.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson