2012-08-27 14:30Pressmeddelande

Lena Lundström - ny regionchef för region Öst i Maskinentreprenörerna

null

Den 1 september tillträder Lena Lundström tjänsten som regionchef för region Öst, Lena kommer utgå från ME:s kontor i Linköping. Lena Lundström kommer närmast från en tjänst som regionchef inom Sveriges Byggindustrier. Dessförinnan arbetade hon bland annat som personalchef på NCC Roads.

– Inom maskinentreprenörbranschen råder kompetensbrist och de närmaste åren blir läget än värre. Vi måste se till att attrahera ungdomarna så att de väljer en framtid inom vår sektor. Detta gör vi bland annat genom att satsa på god lärlingsutbildning och kompetensutveckling för våra medlemsföretag och dess medarbetare, menar Lena.

Lena kommer också arbeta för en ständig utveckling av medlemsnyttan för de många medlemsföretagen i regionen. Våra medlemmar syns varje dag när de utför sina uppdrag, det kan vara byggandet av en cykelväg eller anläggandet av en motorväg, verksamheten pågår dag och natt! Fokus blir att i största möjliga utsträckning serva medlemmarnas olika behov.

– Lena kommer med sin kompetens och erfarenhet stärka ME inom flera viktiga områden. Med tanke på den utveckling branschen genomgår med stark tillväxt och stort generationsskifte kommer vi kunna dra stor nytta av hennes kunskap och erfarenhet rörande personalfrågor i bygg- och anläggningsbranschen, förklarar Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna.

Lena bor Linköping tillsammans med sin man och en dotter.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 073-029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson