2016-01-29 10:15Pressmeddelande

Magnus Persson, ME, öppnar Stora Infradagen 2016:

null

– Vi talar om hållbarhet ur flera perspektiv – miljömässigt, ekonomiskt och socialt och jag tror att vi i Norden har en samsyn när det gäller dessa områden. Vi har också en kulturell samsyn. Varför då inte en samsyn när det gäller vår gemensamma infrastruktur?För det är vad den är, gemensam, den berör oss alla. Och den måste dessutom vara hållbar. Vi måste jobba mer tillsammans med våra vänner i Norge, Finland och Danmark, istället för bara med oss själva om vi ska nå fram.

Magnus Persson, förbundsordförande i bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) riktade sig direkt till infrastrukturminister Anna Johansson och Trafikverkets nytillträdda generaldirektör Lena Erixon när han på fredagen öppnade Stora Infradagen 2016. Han betonade att det handlar om att se hela bilden och inte bara till Sverige som enskilt land.

­– Jag vill att Anna Johansson som Sveriges infrastrukturminister lyfter blicken och vågar se till hela Norden! Sök samarbeten och samsyn. Nordiska rådet har visat sig vara mycket snack och liten verkstad, eller mycket skrik för lite ull om man vill så. Men det betyder inte att idén är fel, kanske behöver vi ett nordiskt råd för infrastruktur, ett råd som gör att vi går framåt tillsammans. Vi har varken tid eller råd att vara navelskådare säger Magnus Persson i sitt anförande.

– Europa växer. För att hänga med måste vi vara beredda att söka nya lösningar och samarbeten över gränserna. Det betyder att den nordiska samsynen inte heller får tappas bort i Trafikverkets planarbete. Det har nämligen hänt i nästan alla tidigare långtidsplaner som vi sett. Trafikverket har arbetat i Sävsjö, utanför Hofors och på vägen till Sandviken, men har missat helheten.

– Alla som är här idag vet att tunneln genom Hallandsåsen tog 23 år att fixa. Nu ska Fehmarn-Bältförbindelsen byggas, och det kommer förhoppningsvis inte att ta lika lång tid. Oavsett hur det går, så kommer vi i norr – Sverige, Norge, Danmark och Finland - att vara oerhört beroende av den nya tunneln. Nu behöver vi lägga kraft på att skapa en gemensam framtidsbild. Infrastruktur är ett annat ord för konkurrenskraft och välstånd, sade Magnus Persson vidare.

För vidare information, kontaktaMagnus Persson, Förbundsordförande, ME, tfn: 070-583 52 30
Hampe Mobärg, Förbundsdirektör ME, tfn: 073-029 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson