2020-01-20 08:00Pressmeddelande

Marcussons tar hem årets infrastipendium

null

Marcussons entreprenadteknik i Linköping är vinnare av 2020 år Infrastipendium. Sedan starten för 15 år sedan har Bröderna Jonas och Robert Marcusson lyckats få bolaget att växa i en rasande takt. Samtidigt som företaget växt till att omsätta över 70 miljoner kronor har man investerat i de senaste maskinerna och den senaste tekniken.

– När vi tog steget att starta eget var vi anställda på en firma och tänkte att det här kan vi göra lika bra eller bättre själva. Det här är en bekräftelse på att vi tänkte rätt, säger Jonas Marcusson, vd om utnämningen.

Och trots den snabba tillväxten har man hållit sig nära sina rötter och är fortfarande en lokal aktör med målsättningen att vara regionens bästa leverantör och mest attraktiva arbetsgivare. Man jobbar också med helt digitaliserade system när det gäller projekthantering, vilket gör att man med lätthet kan nå upp till de höga krav som ställs ibland annat offentliga upphandlingar.

– Det är tack vare intresserade och framåtdrivande medarbetare som drivit oss att testa nya arbetsmetoder och system som gjort att vi kunnat hänga med i de snabba rycken i den här branschen, säger Robert Marcusson, entreprenadchef.

Motiveringen för årets stipendium lyder så här:

Ni är kandidater som i grunden och på alla punkter matchar den Norénska fondens kriterier. Ert företag bygger på en helt egen idé, ligger långt fram i användandet av digital teknik som håller på att revolutionera hela synen på vad ett entreprenadföretag egentligen är. Ni har samtidigt lyckats para omvandlingen med en mycket god ekonomisk utveckling, trots stora investeringar i kompetent personal och digital teknik.

Conny Andersson på Connys Entreprenad, CEAB, får Norénska fondens hedersomnämnande Branschens snille 2019.

Har du frågor är du välkommen att kontakta

Håkan Norén, ordförande Norénska fonden, tfn: 070-535 72 20

Micael Appelgren, Chefredaktör tidningen Maskinentreprenören, tfn: 070- 482 66 49


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson