2006-02-08 11:16Pressmeddelande

Maskinentreprenörer kräver nationellt ledningsregister

Varje arbetsdag skadas ungefär 60 telefonkablar. Sverige drabbas av cirka 13000 kabelskador per år till en reparationskostnad om cirka 50 miljoner kronor. Den totala samhällskostnaden stannar först vid den svindlande summan av 500 miljoner kronor. Och då är skador på bredband, vatten och avlopp, samt el inte inräknat. Den totala kostnaden har ingen räknat på enligt Sveriges Försäkringsförbund.

Fakta är dock att avbrott och andra störningar i den tekniska försörjningen kan leda till svåra påfrestningar på samhället vid el- och vattenavbrott. Störningar kan även leda till elolyckor, bränder, trafikolyckor med mera. Ett nationellt ledningsregister ökar säkerheten och minskar risker och kostnader för samhället.

Maskinentreprenörerna uppmanar regeringen via Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin att verka för att införa ett register över ägarna till alla typer av markförlagda ledningar i landet.
Maskinentreprenörerna konstaterar att regeringen tyvärr inte funnit det värt att inrätta ett register över markförlagda ledningar samt ledningsägare i landet, trots att ett stort stöd finns för detta hos många berörda organisationer och myndigheter.

Maskinentreprenörerna uppmanar nu regeringen att verka för ökad säkerhet genom att införa ett register, som skulle innebära markant minskade avbrott i den försörjning som sker i markförlagda ledningar och kablar, om det så berör vatten, el, gas, data- eller telefontrafik. Sådant finns redan i till exempel Danmark och Finland.

Regeringen måste inse att samhällets sårbarhet är onödigt stor.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson