2015-12-11 08:00Pressmeddelande

Maskinentreprenörer ser ljuset i tunneln

   Bransch- och arbetsgivareföreningen Maskinentreprenörerna presenterar den branschunika konjunkturbarometern MEKO. Det är första gången som det går att presentera en kvalificerad prognos om hur konjunkturläget är för landets maskinentreprenörer. MEKO är framtaget i ett samarbete med Industrifakta, som arbetat med marknadsanalyser sedan 70-talet.

   Prognosen, som har fått rubriken ”Försiktig optimism”, presenteras i sin helhet på presskonferensen tisdagen 15 december, klockan 10.00 i Näringslivets hus, Storgatan 19, lokal Saturnus.

   – Det är väldigt spännande att vi nu kan få en branschspecifik signal om hur det går. Maskinentreprenörernas bransch är lite säregen eftersom den finns inom så vitt skilda områden i samhället, från offentlig infrastruktur till husbyggnation, industri och gruvor, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna.

   MEKO kommer att presenteras två gånger om året. Lucia-MEKO (15 december) och Midsommar-MEKO (21 juni).

   - Delindexet MEKO (efterfrågan på tjänster) är svagt positivt i mars 2016, vilket indikerar en fortsatt god efterfrågan på tjänster under 2016. Dock är den faktiska orderstocken för mars 2016 inte i nivå med jämförbar period 2015, vilket visar på att det finns utrymme för en ökad orderingång hos Maskinentreprenörernas medlemmar.

   - Delindexet MEKO (arbetsvolym) 97,2 och MEKO (beläggningsgrad) 96,2 indikerar att branschen i nuläget inte har fyllda orderböcker. Troligtvis har det att göra med en säsongsmässig nedgång men även av svagare gruvindustri med kraftigt sjunkande efterfrågan på järnmalm.

   - Den sammanvägda indikatorn MEKO (total) är 90 för mars 2016, vilket är en minskning med 10 indexenheter jämfört med utfallet för samma månad under 2015. Bakomliggande faktorer till nedgången tros främst vara en något försiktig tro på framtiden bland Maskinentreprenörernas medlemsföretag. Men reflekterar också en osäkerhet i att bedöma läget på längre sikt eftersom branschen utmanas av allt kortare framförhållning mellan beställning och utförande.

   För mer information kontakta:
   Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
   Magnus Johansson, Industrifakta, tfn: 0768-17 18 18, e-post: magnus.johansson@industrifakta.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson