2023-10-19 15:02Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna är positiv till Hasslers klimatutredning

Anders Robertsson, vd för MaskinentreprenörernaAnders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna var en av få branschorganisationer som tidigare i höstas var positiv till regeringens förslag om sänkt reduktionsplikt. Maskinentreprenörerna efterlyste även att regeringen föreslår kompletterande styrmedel och åtgärder som säkerställer att Sverige når sina åtaganden. Därför är det med intresse Maskinentreprenörerna tagit del av John Hasslers rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas baserat på EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55.
 
–  Presskonferensen var ett försök till ett rationellt samtal om klimatpolitik som vi inte sett tidigare. Förhoppningsvis är det starten till en mer öppen och mindre ensidig diskussion om hur Sverige ska gå till väga för att minska sina klimatutsläpp säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna. Nu ser vi fram mot regeringens klimathandlingsplan.
 
–  För våra medlemmars räkning kan det bara bli bättre. I dag är ett vanligt att beställaren kräver att våra medlemsföretag använder biobränsle för att utföra uppdraget men utan att få ersättning för den högre kostnaden det medför. På så sätt subventionerar våra medlemsföretag beställaren samtidigt som vi bistår dem att uppnå sina klimatmål. 

Maskinentreprenörerna förväntar sig också att ett minskat fokus på reduktionsplikten kan göra biodrivmedel (HVO100) mer kostnadseffektiva och tillgängliga för de branscher vars bästa möjlighet för en snabb utfasning av fossila bränslen, är att använda biodrivmedel.

Maskinentreprenörerna kommer analysera detaljerna i utredningen och ser fram emot den fortsatta diskussionen. 

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt