2020-02-27 11:47Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna får ny förhandlingschef

null

Claes Arenander tar över som förhandlingschef för Maskinentreprenörerna när Mathias Fors efter nio år inom organisationen lämnar stafettpinnen vidare. Claes kommer närmast från rollen som biträdande förhandlingschef och har en bred kunskap om medlemsföretagen och är väl insatt de kollektivavtal som ME tecknar.

– Jag ser fram emot att fortsätta bygga på det gedigna arbete som Mathias gjort med våra avtal i fyra tidigare avtalsrörelser. Tillsammans med våra medlemmar lyfter vi avtalen vidare till nästa nivå, säger Claes Arenander.

Avtalsrörelsen är igång och Maskinentreprenörerna har växlat yrkanden med Byggnadsarbetareförbundet och tjänstemannafacken, näst på tur är Seko där majoriteten av de anställda hos ME:s medlemsföretag är organiserade.

– ME:s övergripande mål med årets avtalsrörelse är att förenkla och modernisera avtalen så att det blir enklare för företagen och medarbetare att förstå dem och undvika onödiga misstag. säger Claes Arenander.


För mer information:

Claes Arenander, förhandlingschef

E-post: claes.arenander@me.se

Tel. 08-762 70 99


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson