2016-03-22 13:00Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna, Pon och Caterpillar och satsar på unikt samarbete

null

Branschorganisationen Maskinentreprenörerna i samarbete med Pon Equipment och Caterpillar satsar stort de kommande åren. Ett samarbetsavtal har träffats som innehåller ett medlemspaket med förmånliga priser och villkor på grävmaskiner och hjullastare. Avtalet omfattar även ett samarbete kring gymnasieutbildningar för maskinförare. Pon blir exklusiv leverantör av maskiner till ME:s utbildningscenter.

Bakgrunden till samarbetet är tydligt. Maskinentreprenörerna arbetar för att stärka sin organisation och för att öka medlemsnyttan. Pon vill att fler ska välja Caterpillar-maskiner. Därför tas ett medlemspaket fram med särskilt specificerade ME-maskiner och förmånliga villkor.

Det är brist på utbildade maskinförare och behovet blir större för varje år som kommer. Därför kommer ME att göra en satsning på kvalitativa gymnasieutbildningar för maskinförare, där Pon Equipment efter slutförhandling blivit utvald som huvudleverantör av maskiner och utrustning.

Genuint intresse
– Vi på ME ser samarbetet som en mycket bra möjlighet att göra vår organisation ännu mer attraktiv och att vi kan få ännu fler företag att anslutna sig till oss. Det gör oss i sin tur till en ännu starkare organisation som med tyngd och kraft kan vara med och påverka och driva viktiga frågor för våra medlemmar och branschens utveckling. Ett exempel på det är den utbildningssatsning som vi inlett, berättar Anders Robertsson, VD för ME Inköp.

– Jag är otroligt stolt, glad och tacksam för vårt samarbete. Jag är övertygad om att paketet med våra ME-maskiner kommer att vara till nytta för ME:s medlemmar. Att vi också kan vara med och bidra till att höja både kvalitet och status på maskinförarutbildningarna känns mycket bra. Det är vi genuint intresserade av att hjälpa till med, säger Åsa Renhult tf. VD för Pon Equipment.

– Både vi på Pon Equipment och Caterpillar som tillverkare har ett stort förtroende för ME som organisation och det har funnits ett gemensamt intresse att nå fram till ett bra avtal som också ger oss möjlighet att ytterligare bredda vår kundkrets, säger Lars Hemmingsson, Servicedirektör för Pon som varit med och arbetat fram avtalet.

Attraktiva maskinmodeller för snabb leverans
Huvudavtalet med ME-maskinerna gäller i tre år med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år. Det betyder att medlemmar i Maskinentreprenörerna kan dra nytta av paketet med
ME-maskinerna åtminstone upp till fyra år framåt.

Medlemserbjudandet omfattar sex olika maskinmodeller, det är fyra grävmaskiner och två hjullastare. Till alla maskiner finns även ett bra urval av redskap och utrustning. Engcon har blivit huvudleverantör gällande grävmaskinerna i avtalet och är sedan tidigare en av Pon:s utvalda underleverantörer. Tanken bakom är att paketet ska vara tillräckligt brett för att täcka de flesta behoven. Det finns även en strategi att leveranser ska kunna ske snabbt.

– Ambitionen är att vi alltid har ME-maskiner på gården som står färdiga för omgående leverans. Och det är inte bara priset som kommer att vara bra. I erbjudandet ingår även garantilösningar på upp till fem år, beroende av maskinmodell, berättar Lars Hemmingsson.

Samarbete med kommunernas gymnasieskolor
Skolsatsningen innebär att Maskinentreprenörerna gör en unik satsning på gymnasieutbildningar och andra kurser i samarbete med kommuner över hela landet.

Att det finns ett växande behov av välutbildade förare i branschen bevisas inte minst av resultatet från en undersökning som gjorts bland ME:s medlemsföretag. Den visar att tillgången till kompetenta, välutbildade förare är den viktigaste frågan för att säkra framtiden för medlemmarnas verksamhet och för branschens utveckling.

De här maskinerna ingår i ME-paketet:

Grävmaskiner:
Cat 308E2
Cat 312E
Cat M314F VA
Cat 323E

Hjullastare:
Cat 914K
Cat 930M

För mer information, kontakta:
Anders Robertsson, VD ME Inköp, tfn: 08-762 70 78
Åsa Renhult, tf. VD Pon Equipment, tfn: 076-720 17 20
Lars Hemmingsson, Servicedirektör Pon Equipment, tfn: 076-720 17 22

Om Maskinentreprenörerna:
Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor.

Om Pon Equipment:
Pon Equipment är exklusiv återförsäljare av Caterpillar-maskiner i Sverige och täcker allt inom bygg & anläggning, industri och gruvdrift. I utbudet finns över 100 maskintyper. Vi har fokus på kvalitet och service i alla led!


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson