2016-03-22 13:15Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna satsar på gymnasieutbildningar för maskinförare – Pon exklusiv leverantör till utbildningarna

null

Det är brist på maskinförare i Sverige och det kommer att bli ännu värre om några år ifall inget görs. Maskinentreprenörerna gör därför en unik satsning på gymnasieutbildningar och andra kurser i samarbete med kommuner över hela landet. Pon Equipment har valts ut som exklusiv leverantör av maskiner och utrustning till skolorna.

Samarbetet innebär att ME-skolornas elever kommer att få köra toppmoderna Caterpillar-maskiner under hela utbildningstiden.

– Det känns både jättekul och ansvarsfullt att vi får vara med i den här satsningen, säger Kristian Johansson, Produktchef och ansvarig för Pon:s säljsupport och utbildningsfrågor. Maskinförare är jätteviktiga men en bristvara. De är ett av fundamenten idag. Överallt där det byggts gator, motorvägar, järnvägar eller hus. Där har en maskinförare varit, säger han.

Att det finns ett växande behov av välutbildade förare i branschen bevisas inte minst av resultatet från en undersökning som gjorts bland ME:s medlemsföretag. Den visar att tillgången till kompetenta, välutbildade förare är den viktigaste frågan för att säkra framtiden för medlemmarnas verksamhet och för branschens utveckling.

– Samtidigt ser vi att kommunerna har svårt att driva utbildningarna. Maskinförar- och transportutbildningar är de dyraste som finns. Att investera i maskiner och fordon och hålla maskinparken modern kostar mycket pengar, berättar Tomas Lindberg som är projektledare för skolutveckling inom ME-skolan AB. Som branschorganisation kan vi inte sitta bredvid och titta på. Vi måste vara med och agera, säger han.

Inte alltid anställningsbara
Maskinentreprenörerna har konstaterat att kvaliteten mellan skolorna är ojämn.

– Effekten har i värsta fall varit att elever inte når upp till kraven för att bli anställningsbar, konstaterar Tomas Lindberg.

Därför satsar ME på att öka intresset och attraktiviteten för utbildningarna. Jämn och hög kvalitet måste skapas över landet.

Samarbete med kommunerna
Upplägget kommer att vara en form av upphandlad entreprenad. Det handlar inte om att ME startar friskolor. Eleverna söker in till skolorna som vanligt. Den kommunala skolan tar hand om alla kärnämnen, skolhälsovård, skolutveckling med mera. Maskinentreprenörerna tar hand om de yrkesinriktade delarna med maskiner, innehåll och lärare.

– Vi har ett non-profit upplägg. Det är ingen affärsidé att tjäna pengar. Det som vi får över går till utbildningen. Grundtanken är att driva kvalitet och att ordna utbildningar, säger Tomas Lindberg.

Att vara exklusiv leverantör till skolorna är ett hedersamt uppdrag. Det handlar om nästa generations förare och entreprenörer, att säkra tillgången på dem och att medverka till att utbildningarna lyfter.

– Det är jätteviktigt att höja innehållet och statusen på utbildningarna så att de lockar motiverade elever och lärare. Studenterna måste bli välutbildade och rustade att fortsätta en professionell yrkeskarriär efteråt, säger Kristian Johansson, Pon.

Kompletta maskiner
Avtalet med Maskinentreprenörerna är på 3 år med möjlighet till 1 års förlängning. I praktiken innebär det att Pon ska leverera upp till 30 maskiner till skolorna bara i år. Det handlar om sex olika maskinmodeller komplett med utrustning och tillbehör som varje skola ska kunna välja utifrån. Engcon har blivit huvudleverantör gällande grävmaskinerna i avtalet och är sedan tidigare en av Pon:s utvalda underleverantörer. Maskinpaketet täcker 99 % av behoven och hyrs ut till ME-skolorna.

– Visst är det en fördel att eleverna får en känsla för våra maskiner, vår teknologi och de värden vi står för. Samtidigt finns det ett högre värde för oss. Vårt mål är inte att tjäna pengar. Det är viktigt att vi får ut fler unga, välutbildade och kompetenta förare på marknaden. Det råder brist på förare och det blir värre om några år om inget görs. Att få vara med att driva utvecklingen känns mycket bra, säger Kristian Johansson, Pon Equipment.

Utbildningscenter
Skolorna kommer att kallas för ME Utbildningscenter. Förutom gymnasieutbildningarna är tanken att de ska vara en bas för branschens kompetensutveckling. Även Yrkesvux-utbildningar eller företagsanpassade kurser ska kunna ges, till exempel för rörläggning, säkra avlopp och säkra lyft. Dessutom ska kompetensprov och valideringar kunna genomföras på ett utbildningscenter.

Viktigt med bra maskiner
– En stor del i att bedriva en sådan här verksamhet är att ha tillgång till bra och moderna maskiner. Upplägget med Pon gör att vi kan hyra maskiner efter skolornas behov och ständigt hålla oss med en modern maskinpark. Det finns också ett genuint intresse från Pon och Caterpillar att vara med och vilja ta ansvar för branschens utveckling, säger Tomas Lindberg.

För mer information kontakta:
Tomas Lindberg, projektledare för skolutveckling, ME-skolan AB, tfn: 070-277 35 40
Kristian Johansson, Produktchef och ansvarig för utbildningsfrågor, Pon Equipment,tfn: 070-640 83 40

Om Pon Equipment:
Pon Equipment är exklusiv återförsäljare av Caterpillar-maskiner i Sverige och täcker allt inom bygg & anläggning, industri och gruvdrift. I utbudet finns över 100 maskintyper. Vi har fokus på kvalitet och service i alla led!

Om Maskinentreprenörerna:
Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson