2022-12-23 07:31Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna stämmer Byggnads i Arbetsdomstolen

Fredrik Strömberg, Arbetsrättsjurist  på MaskinentreprenörernaFredrik Strömberg, arbetsrättsjurist på Maskinentreprenörerna

Arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) stämmer sin fackliga motpart Byggnads i Arbetsdomstolen. En tvist har uppstått hur undantagsreglerna vid uppsägning ska tolkas efter ändringarna av nya Lagen om anställningsskydd, LAS.
 
Arbetsgivare med högst tio anställda har vid uppsägning tidigare kunnat undanta två anställda som bedöms ha särskild betydelse. Med de nya reglerna i LAS har arbetsgivaren rätt att undanta upp till tre anställda – oavsett antalet anställda. En tvist har nu uppstått hur kollektivavtalets undantagsregler ska förstås.
 
– Byggnads har motsatt sig att ändra det tidigare tvåundantaget till nuvarande treundantag och menar att tvåundantaget utgör en kollektivavtalsregel, säger Fredrik Strömberg, arbetsrättsjurist på Maskinentreprenörerna. 
 
ME har tillsammans med Byggföretagen krävt att Byggnads hedrar den vedertagna modellen och inför treundantaget i lagen. Eftersom byggnads motsätter sig detta tvingas vi nu låta Arbetsdomstolen avgöra frågan.
 
– I rådande konjunkturläge är möjligheten att undanta och skydda viktiga medarbetare extra viktigt för våra medlemsföretag, säger Fredrik Strömberg-
 
Nya LAS började tillämpas den 1 oktober. 

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.