2022-08-02 08:09Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna tecknar nytt huvudavtal med Seko

Claes Arenander, förhandlingschef och chefsjurist på MEClaes Arenander, förhandlingschef och chefsjurist på ME

Måndagen den första augusti undertecknade Maskinentreprenörerna (ME) ett nytt huvudavtal med fackförbundet Seko. Även Byggföretagen undertecknade ett nytt avtal med Seko under måndagen.
 
Avtalet är en följd av riksdagens beslut i juni om en reformerad arbetsrätt vilket innebär ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Fackförbunden Seko och Byggnads ställde sig  i höstas utanför LO:s överenskommelse med Svenskt Näringsliv om trygghet, omställning och anställningsskydd. Seko har efter riksdagsbeslutet i juni förhandlat med ME och Byggföretagen.  
 
– Det nya huvudavtalet med Seko innebär bland annat ökad rätt till vidareutbildning under arbetslivet och förbättrade anställningsskyddsregler säger Claes Arenander, förhandlingschef och chefsjurist på ME.
 
Förhandlingarna har gällt vilka undantag från LAS som ska kunna ske i de fall då fack och arbetsgivare kan reglera det i sina kollektivavtal. Som arbetsgivare kan man göra undantag från en del av reglerna i LAS om andra överenskommelser finns i kollektivavtal. Då Maskinentreprenörerna, Byggföretagen och Seko nu ingått branschvisa avtal om anställnings- och omställningstrygghet ansluter sig Seko till överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv. 
 
– Lagstiftningen har delar som är tvingande och delar som är möjliga att avvika ifrån berättar Claes Arenander. Det är de reglerna som man kan anpassa, och det är den diskussionen har vi haft med Seko. Våra andra avtalspartners IF Metall och tjänstemannafacken har sedan tidigare anslutit sig till huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Med dessa fackförbund kommer lagens och huvudavtalets regler att gälla oförändrat.
 
– Förhoppningsvis inser snart även Byggnads fördelarna avtalet ger för deras medlemmar och ansluter sig till avtalet, konstaterar Claes Arenander.
 
Den nya lagstiftningen träder i kraft i oktober 2022.

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt