2023-03-31 07:44Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna välkomnar ”Fossilfritt i tanken”

Anders Robertsson, Vd MaskinentreprenörernaAnders Robertsson, Vd Maskinentreprenörerna

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) välkomnar bioekonomiutredningens delbetänkande ”Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi” som under onsdagen presenterades på DN Debatt och överlämnades till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Utredaren Lena Eks uppdrag har varit att föreslå åtgärder som främjar en effektiv inhemsk produktion av flytande biodrivmedel och andra produkter baserade på inhemska råvaror. 
 
– Maskinentreprenörerna välkomnar en ökad framtida produktion av biodrivmedel. Vi ser att det kommer leda till ökad tillgänglighet och ökad konkurrens på drivmedel. Vi beräknar att bara vår bransch kommer behöva en halv miljon kubikmeter drivmedel (500 000 m3) per år för att ställa om, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna.
 
ME förväntar sig att elektrifieringen kommer att utvecklas för att möta branschens behov, men ser också att det inte är den lösning som gör att branschen når utsläppsmålen till 2030. 
 
– Vi ser även en utveckling framför oss där allt fler kunder och upphandlingar inom entreprenad- och byggbranschen ställer allt striktare hållbarhetskrav, säger Anders Robertsson.
 
ME instämmer i utredningens analys att det krävs ökad tillgång på nya typer av råvara för att övergången till förnybara drivmedel ska ta fart. Annars riskerar bristen på råvaror försvåra övergången från fossil diesel och fördyra priset på biobränslen till en nivå där de inte är konkurrenskraftiga jämfört med andra energislag.
 
ME välkomnar även att delbetänkandet bidrar till att bredda debatten om biobränsle från reduktionspliktens vara eller icke vara. Förstahandsalternativet för entreprenadbranschens tunga arbetsmaskiner är en övergång till 100 procent förnybart i tanken utan att ta omvägen via reduktionsplikten.
 
– Förnybara bränslen kommer vara en viktig del för entreprenadbranschens övergång till fossilfri entreprenad med fossilfritt i tanken, avslutar Anders Robertsson.

 


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt