2023-02-17 09:18Pressmeddelande

Maskinentreprenörerna växlar yrkanden med Byggnads

Claes Arenander, förhandlingschef på MaskinentreprenörernaClaes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna

Idag den 17 februari växlar Maskinentreprenörerna yrkanden med Byggnads angående Entreprenadmaskinavtalet.
 
Entreprenadmaskinbranschen är i ett tufft läge med minskad byggtakt, stora kostnadsökningar, höjda räntor och vikande konjunktur. Vårens avtalsuppgörelse måste återspegla dessa förhållanden. 
 
– Parterna står inför utmaningen att utveckla kollektivavtalet så att det stärker företagens konkurrenskraft, tryggar sysselsättningen för dagens medarbetare och underlättar rekryteringen av företagens nya medarbetare, säger Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna. 
 
Maskinentreprenörerna yrkar därför bland annat:
  • Att individuell lönedifferentiering ska tillåtas upp till 25 % och inkludera samtliga yrkeskategorier på avtalsområdet.
  • Att Maskinentreprenörernas medlemmar ska få bedriva uthyrningsverksamhet och att anlitande av bemanningsföretag ska tillåtas utan primärförhandling.
  • Att införa moderniserade och verksamhetsanpassade regler om övertid.
– Kollektivavtalet behöver bättre än idag spegla branschens behov av flexibilitet genom att kompletteras med fungerande regler för anlitande av externa aktörer och en verksamhetsanpassad lönereglering, säger Claes Arenander.
 
Maskinentreprenörerna kommer nu att analysera och utvärdera motparternas yrkanden inför nästa förhandlingstillfälle den 12 april. Entreprenadmaskinavtalet löper ut den 31 maj.
 
Läs  våra yrkanden


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Jörgen Eriksson
Opinion- och pressansvarig
Jörgen Eriksson
Opinionsansvarig och presskontakt