2016-06-02 10:00Pressmeddelande

​Maskinentreprenörernas satsning på maskinförarutbildning fortsätter: Nytt utbildningssamarbete med gymnasiet i Uppsala och Södertälje

null

Maskinentreprenörerna (ME) inleder nytt samarbete med Jällagymnasiet i Uppsala och Torekällgymnasiet i Södertälje för att utveckla gymnasieutbildning och vuxenutbildning till maskinförare. Maskinföraryrket är i kraftig utveckling och det finns en ökande efterfrågan på killar och tjejer som kan hantera maskiner med digitala styrsystem.

– Vi är väldigt nöjda över att börja samarbeta med dessa skolor som ligger bra till i regionen och passar väl ihop med branschens behov av kvalificerade maskinförare, säger Tomas Lindberg, projektledare för skolutveckling på ME-skolan. Vi har sedan tidigare etablerade samarbeten med gymnasieskolor i Bålsta, Ingelstad och Svalöv och får nu in ytterligare erfarenhet och kompetens till organisationen. Tillsammans skapar vi en stark bas för att vidareutveckla utbildningen av framtidens maskinförare

Branschens kompetenscenter
Maskinföraryrket är i kraftig utveckling. Framförallt är behovet av kvalificerade maskinförare och entreprenörer starkt efterfrågat. Speciellt nu när det pågår stora och långsiktiga satsningar på infrastruktur. Men även industrin söker kunniga maskinförare. Dessutom pågår ett stort generationsskifte som också förstärker efterfrågan på duktiga förare. Därför satsar ME på att utveckla ett nationellt skolnätverk, skolor som också kommer att bli kompetenscenter för branschen i respektive region, ME Utbildningscenter.

– Vi är väldigt glada att vi har hittat två nya partners som också delar våra värderingar om hur vi ska utveckla utbildningen inom vårt område. Vårt främsta mål är att öka utbildningskvaliteten och arbeta för ett ökat intresse att söka sig till yrket, understryker Hampe Mobärg, VD för maskinentreprenörerna. Med vår satsning hoppas vi kunna marknadsföra yrket på ett tydligare sätt för ungdomar. Att arbeta med avancerade mobila maskiner är ett framtidsyrke som kräver kunskap om modern teknik och framtidens arbetsmetoder.

Nya medarbetare
Som ett led i utbildningssatsningen förstärkts också personalsidan med tre nya lärare som påbörjar sina tjänster i augusti; Micael Albertson och Krister Holm med placering i Uppsala samt Thomas Bladh med placering i Svalöv.

För vidare information kontakta:
Tomas Lindberg, Projektledare, ME-skolan, tfn 08-762 70 77
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn 0730-29 88 56


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson