2005-12-07 10:57Pressmeddelande

Maskinentreprenörernas VD blir företagare igen

Entreprenören Nils Jakobsson, som arbetat som VD i bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) lämnar sitt uppdrag 30 juni 2007. Skälet är att han åter vill ägna sig åt företagande och den egna verksamheten på hemön Gotland.

Arrangerar Infradagen
- Nils Jakobsson är den borne entreprenören, som visar att entreprenörskap fungerar även i ett förbund, säger Håkan Norén, ordförande i ME:s förbundsstyrelse. ME befinner sig i stark medvind och är mitt uppe i en intensiv förnyelse av förbundets samhällspolitiska insatser.

Den 9 februari 2007 arrangeras för första gången Stora Infradagen i Stockholm. Ledande politiker och företrädare från byggindustrin, Vägverket, Riksgälden med flera debatterar hur Sverige ska finansiera och bäst bygga vägar/infrastruktur. Infradagen är också Nils Jakobssons skapelse, och som ska bli ett återkommande evenemang i Sverige.

Hård kritik
- Med Nils Jakobsson fick ME en ständig nydanare och kraftfull stämma i samhällsdebatten. I samband med stormen Gudrun kritiserade han hårt regeringen och energibolagen. De anklagades för att inte vilja gräva ned elledningarna för att därmed trygga elförsörjningen i landet. Ett arbete som nu dock pågår för fullt.

Arbetet med att rekrytera en efterträdare inleds efter nyår.


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson