2019-06-19 07:00Pressmeddelande

​Maskiner och jobb finns – men inte personal

null

Tre år av rekordstor efterfrågan på maskinentreprenörer har lett till stora rekryteringsproblem. Problemen att hitta personal kan dock komma att bli ett större problem för samhället i stort än för företagen. Det visar Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport MEKO.

Förra året landade de totala bygginvesteringarna i landet på 527 miljarder kronor enligt SCB, och bidrar därmed väsentligt till Sveriges ekonomiska utveckling. Förra året stod byggbranschen för 11,4 procent av BNP. All byggverksamhet börjar och slutar med att maskiner är på plats.

– För företagen är det självklart ett bekymmer att tvingas tacka nej, och inte kunna växa, på grund av att det saknas personal med rätt kompetens. Men för samhället blir problemet allvarligare. När vi inte har resurser att bygga och underhålla landets infrastruktur får vi alla problem. Jag är ganska orolig, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna.

Mellan 64 och 89 procent av de intervjuade företagarna uppger att det är ganska eller mycket svårt att hitta rätt kompetens, beroende på funktion, enligt senaste MEKO. Tillfrågade företag i västra Sverige uppges har störst svårigheter. Och här kommer snart Västlänken upp på radarn och hela Västra Götaland står inför en förväntad ökning av infrastrukturinvesteringar på 25 procent nästa år, och 15 procent året efter det.

– Det är en stor ökning. Jag tror man kan räkna med att det betyder att ganska många företag faktiskt måste tacka nej till vissa jobb, säger Magnus Johansson på Navet Anlaytics (tidigare Industrifakta) som gör konjunkturrapporten MEKO åt Maskinentreprenörerna.

När MEKO presenterades förra året vid samma tid räknade referensföretagen med att en nedgång inför vintern skulle komma och att konjunkturen sannolikt skulle plana ut. Det skedde dock inte. Vintern blev bättre än förväntat och sommaren 2019 finns det få tydliga tecken på att nedgången är ett faktum. Även om referensföretagen nu räknar med en inbromsning.

­

– Maskinentreprenörer är vana vid att konjunkturen svänger regelbundet och en nedgång borde egentligen ha kommit för ett halvår sedan, men det har inte skett. Därför är det nog en ganska ovan situation nu när företagen går in i ytterligare en period med mycket att göra och fortsatt svårt att hitta personal, säger Mobärg.

Sedan starten av MEKO 2015 har efterfrågan av maskinentreprenörernas tjänster ökat med
60 procent. Samtidigt möter företagen en verklighet där kompetenta maskinförare lämnar av åldersskäl (cirka 2 000 under året) och söktrycket täcker inte alls behoven, utan minskar oroande.

Men att företagen räknar med en nedgång betyder inte att byggkonjunkturen är på väg brant ner. Snarare handlar det om en utplaning.

– Det som faktiskt ligger bakom konjunkturen är en kedja av investeringar som påverkar varandra. I och med att bostadsbyggandet varit så stort, är fortfarande historiskt sett, så behövs i anslutning till detta ny infrastruktur, skolor, vård och VA med mera. Och vi ser nu i MEKO att satsningarna på infrastruktur slår igenom, säger Magnus Johansson.

När det gäller prognosen för det kommande halvåret väntas alla ingående parametrar, med undantag av maskininvesteringar, att backa. Även om företagen räknar med en nedgång det kommande halvåret så räknar dom alltså med att investera i nya maskiner. Ett skäl till detta kan vara att maskinerna börjar ta slut efter fyra tuffa år i jobb. Ett annat att det brukar underlätta rekrytering om företaget har ny maskinpark.

­

– Nya maskiner är bra om man ska hitta duktig personal. Men det räcker inte. Maskinentreprenörerna driver ju egna skolor för att få fram maskinförare, men vi märker allt mer att vi behöver få regering och riksdag att förstå att det här inte är ett problem för branschen utan för samhället. Därför har vi också bett utbildningsminister Anna Ekström att agera. Hennes regering har lagt en budget för infrastruktur på 700 miljarder de kommande tio åren. Men vilka ska bygga allt det, undrar Mobärg retoriskt.

Nästa MEKO-rapport presenteras i mitten på december (Lucia-MEKO).

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Magnus Johansson, projektledare MEKO-rapporterna, Navet Anlaytics
Tfn: 0768-17 18 18
E-post: magnus.johansson@navet.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson