2018-01-26 14:40Pressmeddelande

Maud Olofsson på Stora Infradagen 2018: Hela Sverige ska leva – satsa på våra enskilda vägar

Sverige behöver en mer nyanserad diskussion än vad vi har idag. Den storstadsfixering vi ser i politik och media riskerar att bidra till en ökad populism. Vi har en levande landsbygd, tillväxtstäder som Umeå och många livskraftiga företag redan idag, men det finns mycket mer att göra för att underlätta. Det sade Maud Olofsson, tidigare centerpartistisk näringsminister, numera entreprenör och ordförande för turistorganisationen Visita när hon på fredagen talade vid Maskinentreprenörerna, ME: s arrangemang Stora Infradagen på Näringslivets Hus i Stockholm.

– Idag är det tufft att driva företag i glesbygd. Jag fick veta att min fasta telefonlinje skulle kopplas ner, tre veckor innan det skulle ske - utan att de kollat att mobilnätet fungerade. Klart man blir arg. Bredbandet byggs ut, men det är långt ifrån alla som är uppkopplade, och det är svårt att driva företag utan uppkoppling. Ett annat problem är vägnätet, där underhållet försummats i åratal, särskilt för det enskilda vägnätet som är landsbygdens blodomlopp på landsorten. Höjda arbetsgivaravgifter är en annan faktor – tre procent låter kanske inte mycket, men för många är det hela marginalen som försvinner. Det är inte uträknat på något, men sammantaget slår olika saker som skattesystem, miljöbalk och klimatlag mot företagare utanför storstäderna, därför måste vi se helheten. Vi behöver en hållbarhet som är både ekonomisk, social och miljömässig.

Maud Olofsson pekade också på transportflödenas betydelse för näringslivet och hela Sverige.

– Vi måste hålla ihop transportslagen så att de bildar flöden som fungerar. I dem måste järnväg, väg, hamnar och flyg vara lika viktiga. Vi behöver också bättre underhåll, inte minst av det enskilda vägnätet. Därför ska det bli intressant att se var pengarna i den kommande transportplanen satsas. Jag tycker dessutom i sammanhanget att vi borde öppna upp för ökad privatfinansiering av infrastrukturprojekt, säger Maud Olofsson.

För vidare information kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730-29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson