2018-07-03 14:00Pressmeddelande

​ME i Almedalen 2018: Bransch utan byggare – samverkan är nyckeln

null

– Kvalificerade maskinförare är en bristvara. Branschen skriker efter dem och vi skulle kunna utbilda många fler. För att göra det behöver vi öka både branschens attraktivitet och kvaliteten i utbildningarna. Det innebär ett tätare samarbete och bättre samverkan mellan de olika skolformerna för vuxen- och gymnasieutbildning. Förr kunde vi rekrytera bondgrabbar, men det går inte längre. De har tagit slut, därför måste vi titta på nya grupper. Det sade ME:s vd Hampe Mobärg under ett seminarium i Almedalen på tisdagsmorgonen.

Vid seminariet, som samlade ett 20-tal representanter från bland annat utbildningsutskottet, SKL, Boverket och Region Gotland, diskuterades just behovet av samverkan över gränserna för att öka rekryteringen och kvalitetssäkra utbildningarna över landet.

– För att få full utväxling krävs en ökad regional samverkan. En branschskola måste kunna vända sig till en hel region och inte bara en kommun när det gäller intag. Ett större elevunderlag ger en högre kvalitet i utbildningen, så enkelt är det, sade Jonas Thorstenson, områdeschef yrkesutbildning på ME-skolan. Och han fick medhåll av flera parter.

– Det krävs helt klart bredare samverkan mellan de olika utbildningsformerna, kommunerna måste se hela skolsystemet och inte bara delar. Det måste också till ett starkare samarbete med tredje part som föräldrar och kompisar för att lyfta fram fördelarna med de yrkesinriktade utbildningarna, sade SKL:s skolexpert Åsa Bengtsson. Caroline Helmersson Olsson (s), ledamot i Riksdagens utbildningsutskott, efterlyste mer individuell anpassning av utbildningen, men betonade också behovet av flexibilitet hos den enskilde i en föränderlig värld. Något som även Boverkets HR-chef Leif Clemedtson berörde.

– Vi har sett svängningar tidigare på arbetsmarknaden, ofta när ny teknik vuxit fram, som med dagens drönare. Det har alltid lett till krav på högre kompetens hos den enskilde, menade han.

ME driver idag skolor i samarbete med kommunerna på sju platser i Sverige, och verksamheten växer stadigt, nya skolor tillkommer hela tiden. Efter sommaren tillkommer en åttonde, i Skellefteå.

– Vi driver ME-skolan utan vinstintresse och erbjuder kommunerna kvalificerade lärare och toppmoderna maskiner. Vi är inte med i den pågående försöksverksamheten när det gäller branschskolor, men vi försöker ändå vara en föregångare, vi vill ju vara en branschskola. Vi följer nu den gymnasieutredning som inletts och som leds av Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist, säger Jonas Thorstenson.

För vidare information, kontakta:

Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,

Tfn: 0730- 29 88 56

Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson