2018-07-02 11:00Pressmeddelande

​ME i Almedalen 2018: Bryt högkonjunkturen för dieselstölder

– Högkonjunkturen och drivmedelsskatt gör att dieselpriset skjuter i höjden. Tyvärr innebär det högsäsong för de internationella stöldligor som lever på att sälja stulen diesel till mindre nogräknade köpare. Ouppklarade stölder kostar våra medlemmar och samhället många hundra miljoner om året. Det är inte OK för ett land som vill kalla sig en rättsstat, säger branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, vd Hampe Mobärg i samband med Almedalsveckans inledning i Visby.

– Det handlar om organiserad brottslighet i stor skala, bara under första kvartalet 2018 rapporterades över 1 000 stölder, men mörkertalet är högt, många anser att det inte är lönt besväret att anmäla.

Dieselstölder är ett riskfritt brott. Den är lätt att stjäla, svår att spåra och en eventuell dom är inte en avskräckande. Enligt uppgift ligger dagspriset på stulen diesel just nu på åtta kronor litern, en bra vinstmarginal för ligor som fungerar som moderna internationella företag. Men, eftersom staten per automatik ökar sina intäkter när dieselpriset stiger, måste staten öka sina satsningar för att kraftfullt motverka den negativa utvecklingen, säger Hampe Mobärg.

Tillsammans med flera andra branscher som drabbas hårt av den nya internationella och mobila kriminaliteten kräver ME därför idag att regeringen satsar på motåtgärder i form av:

  • Större resurser till polisen för att punktmarkera stöldligor
  • Utförsel av stöldgods ska klassas som smuggelbrott
  • Skärpt bevakning av utförselvägar
  • Höjda straffskalor för stöld
  • Tydligare direktiv till åklagare och domstolar
  • Stärkt internationell samverkan mellan svenska brottsförebyggande myndigheter och deras motsvarigheter i stöldligornas hemländer

– Samtidigt måste alla vi som drabbas verkligen anmäla alla brott. Det, i kombination med större risk för upptäckt, hårdare straff och starkare internationell samverkan skulle bidra till att minska stölderna. Det måste bli mycket dyrt och olönsamt att stjäla diesel i Sverige, säger Hampe Mobärg.

Under Almedalsveckan anordnar ME onsdagen 4/7 klockan 08.30-09.30 seminariet ”Dieselstölderna fortsätter”. Inbjudna är, bland andra, justitieutskottets ledamöter, leverantörer, försäkringsbolag och polismyndigheten. Anmälan kan ske till Eric Österberg, eric@oysterberry.se, tfn: 070-590 0599.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson