2018-07-04 11:30Pressmeddelande

​ME i Almedalen 2018: Systematiskt samarbete ska stoppa dieselstölder

null

– Varje år stjäls tusentals kubikmeter diesel, något som kostar bara Sveriges maskinentreprenörer uppskattningsvis en halv miljard om året, då tillkommer andra drabbade branscher, som lantbruk och åkerier. Mörkertalet är högt, många väljer att inte anmäla, eftersom ersättningsbeloppen är låga och polisen nästan alltid omedelbart lägger ner undersökningarna på grund av brist på bevis. Det krävs ett systematiskt samarbete mellan branscher och myndigheter, tillsammans med en kartläggning av stöldligorna som klargör var de finns, vilka de är och vem som tar hand om stöldgodset.

Det sade Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, ME, på onsdagen i samband i med ett almedalsseminarium om dieselstölder. Vid seminariet medverkade riksdagsledamoten Johan Hedin från justitieutskottet, tillsammans med representanter från bland andra försäkringsbranschen, Bil Sweden, Lunds Tekniska Högskola och Åkeriföretagen.

– Det saknas statistik, men vi kan konstatera att det bara under första kvartalet 2018 rapporterades över 1 000 stölder och det motsvarar naturligtvis både stora volymer diesel och mycket pengar för dem som drabbas. När vi för något år sedan genomförde en enkät bland våra medlemmar visade det sig att 54 procent råkat ut för dieselstölder, men att bara 40 procent av dem gjort en polisanmälan. LRF har nyligen gjort en liknande undersökning med motsvarande resultat, säger Mats Otterborn, regionchef för ME region Mitt.

– Det handlar om internationella stöldligor som bedriver en industriell och välplanerad verksamhet. Vi ser också att de olika nätverken i allt större grad samarbetar. Sverige är dessutom en attraktiv marknad, diesel är lätt att avyttra och straffpåföljderna är inte avskräckande. Jag har föreslagit införandet av en särskild brottsrubricering för de systematiska stölder som det handlar om och ett minimistraff på ett år, säde riksdagsledamoten Johan Hedin, C, vid seminariet.

– Nu förstärker vi polisen, men det räcker inte med det, vi måste också bygga bort flaskhalsarna längre upp i systemet, förstärka åklagarmyndighet i rättsväsendet och inte minst det nationella forensiska centret, NFC, där väntetiderna idag är väldigt långa, sade Johan Hedin vidare.

– Det handlar om att kunna punktmarkera de kriminella ligorna. Vi och myndigheterna måste bli mer samspelta och snabbfotade i bekämpandet av dem. Vi inom ME satsar mycket tid och kraft från vårt håll och har under det senaste året bjudit in olika branscher och myndigheter till ett samarbete, säger Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson