2019-07-03 16:35Pressmeddelande

​ME i Almedalen 2019: ”Vatten är en ändlig resurs som vi inte kan ta för given”

–Vatten är en ändlig resurs som vi inte kan ta för given. På vissa ställen i landet, som här på Gotland, har vi redan nu vattenbrist, på andra finns det gott om vatten. Stockholm försörjs ju från Mälaren, men där är problemen snarare att vattnet, som en följd av dåligt underhållna VA-system, läcker ut på vägen fram till konsumenterna. Idag är vi vårdslösa med vår resurs, och vi inser inte alltid att det dessutom kostar stora pengar för samhället att producera och leverera den till oss.

Det sade Hampe Mobärg, vd för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, när han på onsdagen medverkade i ett Almedalsseminarium om svensk vattenförsörjning, organiserat av VA-Fakta där ME är medlem. Medverkande var, bland andra, Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr, ME:s ordförande Magnus Persson, Anders Mårtensson från VA-Fabrikanternas råd och Majken Elfström, VA-chef i Värmdö kommun.

Vid seminariet presenterades en ny rapport om tillståndet i det svenska VA-nätet, en rapport som pekar på en mycket låg förnyelsetakt, både vad gäller dricksvattensystem och avloppssystem.

–Som det ser ut nu handlar det om en omsättningstakt på 200 år, långt över den tekniska livslängden. Det innebär att det finns ett investeringsbehov på ungefär nio miljarder per år om vi ska åtgärda bara en procent av nätet varje år, så att det tar 100 år. Idag investerar vi mindre än hälften av det, sade Joakim Pettersson från konsultbolaget WSP som genomfört rapporten.

–Det har tidigare varit svårt att få gehör för de här frågorna, först nu börjar det lossna. Det som behöver diskuteras är både ny teknik och taxor, det vill säga hur det som behöver göras ska betalas. När det gäller taxor är det ju en balansgång, ett sätt är att sätta en taxa för ”normal” förbrukning och en klart högre taxa för förbrukningen när man passerar gränsen för det normala. Det är ju en rättvisefråga, ska den som medvetet håller ner sin förbrukning betala lika mycket för varje liter som den som tvättar bilen, vattnar gräsmattan och fyller poolen, säger Hampe Mobärg

–Tyvärr är det att kommunerna idag i ganska låg utsträckning efterfrågar modern teknik, trots att vi ser att det skulle ge en mer effektiv vattenanvändning. Vi skulle önska att de i stället lyfter blicken och tittar fem eller tio år framåt istället, för här finns mycket att göra, sade Anders Mårtensson från VA-Fabrikanternas råd. Han fick dessutom medhåll från Värmdös VA-chef Majken Elfström.

–Jag har arbetat med VA-frågor i 40 år och på många områden arbetar jag på samma sätt nu som när jag började. Så kan det inte fortsätta. Vi måste se vad vi kan göra mer och på annat sätt – vi behöver nya människor, innovationer och visioner, sade Majken Elfström.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se


Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson