2013-05-28 11:49Pressmeddelande

ME nytt avtal med Byggnads: 36 månaders avtal på märket

null

Sent på måndagen slöt Maskinentreprenörerna och Byggnads ett nytt kollektivavtal på ”märket“, 6, 8 procent. Avtalet löper i 36 månader, d.v.s. till och med den 30 april 2016.

- Det har varit en seg förhandling där Byggnads också varslade om strejk som skulle trätt i kraft idag om inte vi nått fram till ett avtal, säger Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna.

- Vi hade givetvis hoppats att komma fram till ett avtal tidigare utan strejkvarsel. Men nu när vi är i hamn är vi nöjda med att vi återigen har en längre avtalsperiod, samtidigt som överenskommelsen är i nivå med andra avtal inom Byggsektorn.

- På samma gång anser vi att avtalet borde kunna utvecklas mer i takt med tiden, i intresse både för medarbetare och arbetsgivare. Det finns betydligt mer gemensamma intressen än vad som tycks vara fallet i samband med avtalsförhandlingar.

ME har nu slutit treårsavtal med alla sina motpartparter:

- SEKO gällande Maskinföraravtalet som omfattar nästa 10 000 medarbetare i ME:s medlemsföretag. Ett avtal som har vuxit väldigt kraftig under de senaste fem åren, mycket beroende på behovet av underhåll och utbyggnad av infrastrukturen.

- IF Metall avseende Gruventreprenadavtalet som omfattar närmare 1 600 medarbetare och som växer kraftigt. Dels beroende av gruvindustrins tillväxt men också strukturella förändringar i branschen.

- Byggnads tillslut gällande Entreprenadmaskinavtalet som omfattar cirka 2 300 medarbetare hos ME:s medlemsföretag. Under de senaste fem åren har antalet medarbetare inom avtalet stått still eller t.o.m. minskat något.

Därutöver har vi även slutit ett tjänstemannaavtal på tre år som också följer märket.

För mer information:
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 073-029 88 56

 Om Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.


Kontaktpersoner

Anders Robertsson
VD
Anders Robertsson